Lotte Rod og Marianne Jelved
Fokus

Vores skole

Skolen har været en politisk kampplads siden skolereformen. Vi har lavet for mange regler og talt for lidt sammen om, hvad meningen egentlig er med skolen.

Det vil vi gerne lave om, og vi håber, at du vil være med!

Skal vi tænke skole sammen?

Skolen skal være for alle børn. Den enkelte elevs udvikling afhænger af at være med i fællesskabet i skolen. Hver elev skal kunne se sig selv i lærerens øjne og opleve sin egen betydning i skolens liv hver dag. Læreren skal være der til at give eleven en hånd, som man kan hægte sig på og komme videre af.

Kære skolefolk i Trekantområdet,

Skolen har været en politisk kampplads siden skolereformen. Politikerne har lavet for mange regler og talt for lidt sammen om, hvad meningen med skolen er. Det skal vi lave om.

Skolen skal have frihed. Men vi skal ikke kun sætte skolen fri fra noget, vi skal også sætte fri til noget: Samtidig med at vi fjerner regler, skal vi snakke meget mere med hinanden om, hvad vi vil med skolen. Vi skal forpligte hinanden på, at skolen bliver for alle, fordi ethvert barn skal lære at læse, skrive og regne og møde en undervisning fuld af oplevelser, virkelyst og fantasi.

Hvordan gør vi det i Vejle og Kolding? Det vil jeg gerne samle elever, forældre, skoleledere, lærere, pædagoger, undervisere fra læreruddannelsen og kommunalpolitikere til at diskutere mandag d. 4. oktober klokken 16.30 til 18.00 på KUC i Kolding, og mandag d. 11. oktober på læreruddannelsen i Jelling i samme tidsrum.

Samtalerne er inspireret af ”Den Blå Betænkning”, som hundredvis af skolefolk diskuterede med hinanden i starten af 1960’erne. Nu vil jeg gerne følge op med ”Den Grønne Betænkning”, som med vilje ikke indeholder færdige løsninger eller udtømmende forklaringer, men værdier, retning og indhold i skolen, som vi skal gøre til virkelighed i fællesskab.

Man kan tilmelde sig arrangementet i Kolding her og i Vejle her.

Vi håber på at have den endelige udgave af Den Grønne Betænkning med til jer til arrangementet. Jeg udsender den til de tilmeldte, så snart, at vi har den klar. Mødet er åbent for alle, så vi håber, at du vil sende denne invitation videre til ledelsen, lærerne, forældrene og eleverne på jeres skole.

Hvis du ikke har mulighed for at være med alligevel eller oplever andre udfordringer, så kan man sende en mail til min student, Jakob, på jakob.kjaer@ft.dk.

Vi glæder os til at se jer!

Mere om arrangementerne

Har du spørgsmål eller input?

Sæt skolerne fri

Skolen skal have udstrakt frihed til lokale forskelle, fordi det er det lokale engagement, der gør en god skole. Men hvis vi skal sætte skolen fri, hvor går så grænsen for friheden? Hvad er meningen med skolen? Hvordan bliver den for alle? Hvordan vægtes fagene? Hvad er lærernes og pædagogernes rolle? Hvad er god undervisning? Det vil vi gerne blive klogere på i samtale med dig.

Fra marts-august vil vi igangsætte en række samtaler om skolen. Vi begynder mandag d. 15. marts og derefter løber samtalerne den første mandag i hver måned. Vi samler et panel af inspirerende skolefolk og –tænkere. Der bliver både en begivenhed om eftermiddagen og en om aftenen. Så der er også gode muligheder for at være med for alle jer lærere, elever, forældre m.fl., som er optagede i løbet af dagen.

Før dagen kan du stille spørgsmål til paneldeltagerne. Undervejs vil der også være rig mulighed for både spørgsmål, kommentarer og diskussion. Vi lytter til alle jeres bidrag og samler dem ind til det, vi kalder ”Den grønne betænkning”. Den er inspireret af ”Den Blå Betænkning”, som var en national samtale om skolen i begyndelsen af 1960’erne med med K. Helveg Petersen i spidsen. Skal du være med?

Nedenfor kan du læse mere om de kommende arrangementer, og hvordan du tilmelder dig.

Alle arrangementerne foregår digitalt, så du kan være med hjemmefra. Når du har tilmeldt dig, vil du inden arrangementet modtage en mail med et link. På dette link kan du deltage i mødet.

Levende undervisning

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer