Nyhed

Anbefalinger for fremtidens Europa

Europa Samling
Hvordan kan Europa være med til at gøre danskernes liv mere meningsfulde? Dét spørgsmål har været udgangspunktet for det arbejde, som Europa Samling nu har færdiggjort.

Klimaforandringer, corona, migration og en europæisk økonomi på standby. Udfordringerne tårner sig op. Alt imens mange føler sig afkoblede fra den politiske proces. Derfor ønsker vi at gentænke den demokratiske samtale. Ikke mindst om Europa, der – uagtet holdningen hertil – har stor indflydelse på danskernes hverdag.

Så på Europadagen i maj søsatte vi Europa Samling - et borgerpanel bestående af 24 almindelige danskere, der i videst muligt omfang repræsenterer den danske befolkning, og som over en møderække har arbejdet med europæiske værdier, tematikker og mulige initiativer. Undervejs har de fået viden fra eksperter og EU-interessenter, og arbejdet har været faciliteret af We Do Democracy og støttet af Europa-Nævnet.

Europa Samlings arbejde er nu mundet ud i en række anbefalinger til Radikale Venstre.

Anbefalingerne kan læses som PDF herunder og præsenteres officielt ved EU-dagen i Mariager lørdag d. 28. august.

Læs Europa Samlings anbefalinger

Europa Samling
1/0