Nyhed

Blåt og rødt samarbejde gør radikale visioner til grøn virkelighed

Martin Lidegaard, Sofie Carsten Nielsen og Andreas Steenberg
Virkeligheden kalder - klimaet kræver handling. Derfor er det helt fantastisk, at vi i dag kan præsentere radikale løsninger på nogle af de helt afgørende brikker i den grønne omstilling: En grøn skattereform og en klimafond.

Af Sofie Carsten Nielsen

I dag er en historisk dag for klimakampen. Det er en dag, hvor de vilde idéer bliver til virkelighed. Måske har vi aldrig før på én dag taget så store skridt mod at leve op til vores klimaforpligtelser, som vi gør i dag.

For et halvt år siden foreslog vi i Radikale Venstre at etablere en klimafond. Mange troede ikke rigtigt på idéen. Men nu bliver fonden til virkelighed. Det er kæmpe stort – og afgørende for, at vi kan gennemføre den grønne omstilling og nå vores klimamål.

Med en Grøn Fond på over 50 milliarder kroner sikrer vi, at Danmark de kommende år kan gennemføre omfattende investeringer i den grønne omstilling. Det er et meget vigtigt skridt på vej mod at nå et 110 procent grønt Danmark.

Det nye, store grønne råderum skal prioriteres til større og længerevarende investeringer i klima, grøn energi og miljø som fx skovrejsning, udtagning af lavbundsjorder, udbygning af havvind, elektrificering og energieffektivisering, power-to-X, fangst og lagring af CO2, pyrolyse og grøn gas, generationsforureninger og nye grønne omstillingsteknologier.

For et halvt år siden foreslog vi i Radikale Venstre at etablere en klimafond. Mange troede ikke rigtigt på idéen. Men nu bliver fonden til virkelighed. Det er kæmpe stort – og afgørende for, at vi kan gennemføre den grønne omstilling og nå vores klimamål.
SCN

En anden radikal vision, som i dag bliver til virkelighed, er en grøn skattereform, som skal være motoren i omstillingen af vores industri og en fremtidig grøn økonomi.

For godt to år siden bragte vi idéen om en CO2-afgift ind på Christiansborg. Det er blevet kaldt meget i tidens løb – Georg Gearløs-agtigt og andet. Men i dag har vi vist, at det kan lade sig gøre.

Det oprindelige udspil var en god begyndelse, som vi nu har forhandlet grønnere og stærkere. Tidligere var der ingen håndfaste krav til grønne investeringer hos virksomhederne. Det er der nu.

Vi har sikret, at hvis en virksomhed får en lempeligere afgift, så forpligtes de samtidig til at bruge de sparede penge på grønne investeringer. Ingen får lov at putte sig eller slippe udenom. Hver en krone sparet bliver en krone investeret.

Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at samle både blå og røde partier om at tænke nyt for en grønnere fremtid. Det giver så meget mening, når vi sammen tager fat om de store udfordringer, som Danmark står over for.

Tak til Socialdemokratiet, Venstre, SF og Konservative for samarbejdet. Hverken rød eller blå blokpolitik er svaret, når virkelighedens kriser kalder. Nye tider kræver nye løsninger.

Tænk, hvad vi kan!

Læs mere om aftalerne hos Finansministeriet