Nyhed

Børn skal ikke leve i fattigdom

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. Det gik vi til valg på i 2019. Tirsdag lykkedes det endelig at lande en permanent aftale om et nyt kontanthjælpssystem, der hjælper de mest udsatte børnefamilier og løfter 9200 børn ud af fattigdom.

Efter valget i 2019 indførte regeringen, SF og Enhedslisten et midlertidigt børnetilskud til de fattigste familier. Nu har vi endelig fået en permanent løsning, som giver ro om familiernes økonomi. Børnetillægget videreføres, og en del af det målrettes som et fritidstillæg, der kan dække udgifter til fritidsaktiviteter, kulturtilbud, sociale arrangementer, børnefødselsdage og udstyr til uddannelse.

"Vi har i de seneste år holdt hånden under børnene og deres familier med det midlertidige børnetilskud. Det har vi fornyet år for år. Det har været en fin midlertidig løsning – men nøgleordet har netop været midlertidighed. Ikke tryghed. Den tryghed giver vi nu nogle af de mest udsatte familier og børn i Danmark ved at gøre børnetilskuddet permanent. Jeg er stolt og glad!" Sådan skriver Samira Nawa om aftalen.

23.000 børn i de fattigste familier får nu glæde af børnetillægget, 40.000 børn i hele kontanthjælpssystemet vil få glæde af fritidstillægget, og i alt 9.200 børn løftes ud af fattigdom. Børnetillægget kommer især familier på integrationsydelse til gode, og fritidstillægget giver alle familier i kontanthjælpssystemet mulighed for at sende deres børn afsted til fritidsinteresser og sociale aktiviteter på lige fod med deres kammerater.

"Vi ved, at børn, der vokser op i fattigdom, ofte isolerer sig. De får færre venner og bærer rundt på en følelse af at være anderledes. Både de sociale og økonomiske konsekvenser af en opvækst i fattigdom er massive, og i sidste ende har fattige børn stor risiko for selv at ende på en overførselsindkomst," skriver Sofie Carsten Nielsen på Facebook.

Det er en god dag. Og en god aftale. For børn skal ikke vokse op i fattigdom, og deres fremtid skal ikke afgøres af deres forældres baggrund.
SCN
Sofie Carsten Nielsen på sit kontor på Christiansborg
1/0

Sofie Carsten Nielsen

Et enklere kontanthjælpssystem

Ydelseskommissionen afleverede sidste år et forslag til et væsentligt mere simpelt kontanthjælpssystem. En del af det bliver nu til virkelighed. Det sker blandt andet ved at give mulighed for at borgere på kontanthjælp kan beholde al indtjening op til 2.500 kroner om måneden, og for borgere på de nedsatte ydelser er beløbet 5.000 kroner om måneden. Det skal gøre det nemt og attraktivt at tage små jobs ved siden af kontanthjælpen og dermed få en indgang til arbejdsmarkedet.

"Kunne det være blevet endnu mere enkelt? Ja, ydelseskommissionen havde for eksempel nogle virkelig gode forslag, som regeringen desværre ikke vil støtte. Og kunne aftalen i det hele taget være bedre og løfte endnu flere børn ud af fattigdom? Ja." skriver Sofie Carsten Nielsen

Og Radikale Venstres beskæftigelsesordfører Samira Nawa skriver:

"Vi havde en gylden mulighed for at bruge et bredt flertal til at gennemføre en grundlæggende forenkling af vores ydelsessystem. Vi ville også gerne have afskaffet integrationsydelsen fuldstændigt og løftet endnu flere børn ud af fattigdom. Det var ikke muligt at få igennem i forhandlingerne, så den kamp fortsætter vi."

Andre punkter i aftalen

  • Kontanthjælpsloftet afskaffes og der indføres i stedet en mere simpel indkomsttrappe, som sikrer, at der altid er incitament til at tage et arbejde og forsikre sig mod ledighed.
  • Der indføres en afklaringsret. Efter to år på kontanthjælp har man ret til løbende, årlig genvurdering af sin sag og ret til at søge om ressourceforløb eller fleksjob.
  • Medicinudgifter til børn i kontanthjælpssystemet dækkes fremover 100 procent
  • Medicinudgifter til voksne dækkes 100 procent efter et år på kontanthjælp
  • Krav om at hæve pensionsopsparing efter seks måneder på kontanthjælp lempes
  • Der gives bedre mulighed for at kontanthjælpsmodtagere kan holde ferie
  • Formuekravet justeres: fremover kan man modtage kontanthjælp med en formue op til 12.000 kroner frem for 10.000 kroner

Finansiering

Aftalen finansieres hovedsageligt indenfor de finanspolitiske rammer. Derudover giver de forbedrede muligheder for at tage små jobs ved siden af kontanthjælpen et lille provenu og en lille stigning i arbejdsudbuddet på ca. 300 personer. Samtidig har vi aftalt af afskaffe muligheden for at få boligstøtte i forbindelse med forældrekøb og lade provenuet herfra gå til kontanthjælpssystemet.

Læs mere om aftalen hos Beskæftigelsesministeriet