Nyhed

#derforJA

Sofie Carsten Nielsen på strøget i København
Der er mange grunde til at stemme ja til folkeafstemningen om Danmarks forsvarsforbehold den 1. juni. Hvad er din?

Danmark løfter sit internationale ansvar. Vi løfter og beskytter i flok

En verden i forandring kalder på modet til at tænke nyt. Europa skal være stærkere og langt mere parat til at håndtere de trusler, vi står overfor. Når mørke kræfter søger at splitte os, skal vi stå sammen om at stå imod.

Sofie Carsten Nielsen hænger valgplakater op
1/0

#derforja

Danmark viser sammenhold med vores skandinaviske og europæiske naboer

Lad os vise vores naboer, at de kan regne med os. Så vi kan regne med dem. Det gælder vores frihed, sikkerhed og demokrati. Ingen kan løse alt alene. Nutidens problemer kræver sammenhold uden forbehold. Kun sammen står vi stærkt.

Martin Lidegaard med en valgplakat på strøget i København
1/0

Martin Lidegaard: #derforja

Danmarks sikkerhed bliver mindre afhængig af amerikanernes valg af præsident

USA ser gerne et stærkere og mere selvstændigt EU, der sikkerhedspolitisk kan tage mere vare på sig selv. En stærkere europæisk søjle inden for NATO kan altså udbygge og forstærke den gensidige solidaritet over Atlanterhavet.

En stor flok radikale med valgplakater på Dronning Louises Bro i København
1/0

#derforja

Vi viser Putin, at Europa står sammen, og hans mission om at splitte Europa er mislykkedes

Den seneste tid har vist, at Danmark står stærkere i et fælleseuropæisk samarbejde – det er ikke længere en teoretisk snak om hvad nu og hvis. Med Ruslands invasion af Ukraine ser vi ind i en ny sikkerhedspolitisk situation.

Folketingskandidat Clara Halvorsen hænger valgplakater op
1/0

#derforja

Danmark sidder med ved bordet og træffer beslutningerne

Med et forbehold på forsvarsområdet, kan vi ikke være med ved bordet, når beslutningerne træffes, og vi kan ikke indgå i EU’s militære operationer. Vi kan heller ikke udøve den vetoret, som de andre EU-lande har på området. Kort sagt – hvis vi beholder forbeholdet, så står vi helt uden for indflydelse på EU’s forsvarspolitik.

Person med Ukraines flag svøbt om skuldrene ved radikalt arrangement foran Ruslands ambassade
1/0

#derforja

Danmark får et veto i den europæiske forsvarspolitik

Alle lande skal være enige, før en politik kan vedtages, og forsvarssamarbejdet er et frivilligt samarbejde. Afskaffer vi forsvarsforbeholdet kan vi ikke tvinges til at deltage i operationer, indkøb eller lignende.

På den måde har Danmark med forbeholdet også som det eneste land frasagt sig sin vetoret. Uden forsvarsforbeholdet ville Danmark stadig have fuld selvbestemmelse. Dermed har vi forsvarsforbeholdet valgt at holde os ude af et frivilligt samarbejde.

Lige pige med EU-flag ved et radikalt arrangement foran den russiske ambassade
1/0

#derforja

Danmark er med til at sætte retningen for europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik

Lige nu står Danmark uden for døren og uden for indflydelse, når EU og medlemslandene taler om forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi ønsker at Danmark skal have en indflydelse og spille en aktiv rolle, hvorfor vi opfordrer til at stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Ruben Kidde hænger plakater op på Dronning Louises bro i København
1/0

#derforja

Danmark er det eneste EU-land med et forsvarsforbehold

Vi er stærkere indenfor samarbejdet end uden for. Danmark skal tage ansvar og lederskab. Vi skal vælge fællesskabet til. Styrke Danmarks samarbejde med Europa om vores fælles forsvar.

Radikale kandidater og medlemmer med JA-plakater på Europadagen
1/0

#derforja

Vær med

Tag eller find et billede, der illustrerer, hvorfor du siger ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Fortæl om dine grunde i en kort tekst, og del på sociale medier med hashtagget #DerforJa.