Samira Nawa ved pressemødet om finansloven 2023
Nyhed

Klima, miljø og trivsel: Radikale aftryk på finansloven

I dag har Radikale Venstre indgået en aftale med regeringen, SF, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti om en finanslov for 2023. Vi gik ind til forhandlingerne med tre hovedprioriteter – bedre klima, bedre miljø og bedre trivsel. Og vi er glade for at kunne sige, at vi er blevet imødekommet på alle tre områder.

Klimarådet spiller en helt central rolle for den grønne omstilling i Danmark, men i regeringens udspil stod de til at miste to tredjedele af deres midler næste år. Det er lykkedes at forhindre, og det er en stor radikal sejr. Klimarådet er vores grønne vagthund. Ingen har en bedre position eller et klarere mandat til at holde os politikere – og særligt regeringen – i ørene, på den grønne omstilling. Næste skridt bliver at sikre et højt, langsigtet niveau for bevillingerne.

Styrket indsats mod PFAS

På miljøområdet har det været en vigtig prioritet for os at styrke indsatsen mod PFAS. Den seneste tid er vi alle blevet chokerede over omfanget af PFAS-forureninger. Vi er langt fra i mål, men vi tager i dag et vigtigt skridt med udviklingen af bedre metoder til oprensning, og en task force, der skal løfte den samlede danske indsats mod generationskemikalierne.

Mere barsel til tvillingeforældre

Børn og unges trivsel har også stået højt oppe på den radikale dagsorden. Og her sætter vi ind med en række vigtige initiativer for både vores børn og unge studerende. For de allermindste indføres der nu 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til tvillingeforældre. Desuden løfter vi psykiatrien, Studenterrådgivningen, Headspace og Børns Vilkårs rådgivningsordning. Og så starter vi langt om længe et initiativ målrettet højt begavede børn, der alt for ofte mistrives.

Derudover har vi fået en række andre radikale mærkesager igennem. Vi har blandt andet arbejdet for, og er lykkedes med, en ligestilling af voldsudsatte mænd, så de og deres børn opnår samme omsorg og rettigheder som voldsudsatte kvinder. Vi har også sikret, at AIDS-fondets ”Checkpoint” kan fortsætte deres vigtige arbejde med tests mod hiv og andre sexsygdomme og rådgivning for LGBT+ personer og unge. Vi holder også hånden under det gode integrationsprojekt ”Venner Viser Vej”, som bygger bro mellem flygtninge og frivillige venner og venskabsfamilier.

Forsinket finanslov i en tid med inflation

Det har været et lidt særligt forløb om finansloven, da Folketingsvalget i efteråret og regeringsdannelsen har medført en meget forsinket proces. Desuden er der tale om mange aftalepartier og – af hensyn til inflationen – en meget stram finanslov. Det har gjort forhandlingerne svære. Vi er dog endt med et resultat, som vi er tilfredse med, og hvor det er tydeligt, at Radikale Venstre har siddet ved forhandlingsbordet.

"Det er ikke med denne finanslov, at vi redder hverken verden eller klimaet. Det er en stram finanslov, der ikke puster til inflationen. Og selvom det måske er lidt kedeligt, så er vi helt enige med regeringen og finansministeren her – det er det eneste ansvarlige i den situation, vi står i," siger Samira Nawa.