Sofie Carsten Nielsen
Nyhed

Politik på en ny måde: Grønt Generationsråd

Virkeligheden kalder. Klimakrisen buldrer løs. Men Christiansborg tøver. Og splittelse truer med at handlingslamme vores samfund. Skal vi finde rigtige løsninger på verdens meget virkelige klimaproblemer, må vi gøre det sammen. Et grønt Danmark når vi kun i fællesskab.

”Demokrati er ikke den bedste styreform. Men den mindst ringe.” Sådan sagde Churchill. Jeg synes nu, demokratiet længe har vist sig som en fortræffelig måde at drive vores samfund fremad. Men det kræver, at vi gider engagerer os. Kæmpe for det hver dag. Og bygge bro. Ellers visner vores demokratiske fællesskab.

Vi har set, hvor galt det kan gå i USA.

Mere end 70 millioner amerikanere stemte på Trump. En mand, der ikke accepterer basale demokratiske spilleregler, som lægger hele samfundsgrupper for had og spiller befolkningsgrupper ud mod hinanden.

Splittelsen tager fart. Ikke kun i USA. Også herhjemme. Mellem røde og blå. Veganere og klimaskeptikere. Forskningsfanatikere og konspirationsteoretikere. Europæere og nationalister. Og senest mellem dem, der værner om retsstaten og dem, der mener, at der kan gøres undtagelser, når det kommer til folkesundheden eller adskillelse af asylpar.

Sådan kan vi ikke fortsætte.

Derfor insisterer vi radikale på, at politik fremover må have et andet udgangspunkt: I stedet for at tage afsæt i det, der skiller os, må vi tage fat, hvor vi kan samle. Og så skal politik i meget højere grad bedrives sammen med dem, det handler om: Dem, der oplever problemerne. Og dem som vil være med til at finde løsningerne. Kort sagt: Vi må tænke nyt. Så flere kan tænke med.

Intet sted er det mere oplagt at tænke nyt, end når det kommer til klimakrisen. I en tid hvor corona fylder det meste, glemmer vi hurtigt, at klimakrisen stadig er menneskehedens mest alvorlige krise. Den truer med at tage kontrollen fra os og smadre vores børns muligheder for at leve meningsfulde liv på denne planet.

Borgerne er klar til grøn handling. Men Christiansborg nøler. Derfor nedsætter vi nu et Grønt Generationsråd, hvor vi bringer mennesker sammen på tværs af skel for at øge tempoet i den grønne omstilling. Og at gøre det på en måde, der nyder bred folkelig opbakning.

Vi gør det ud fra to grundsætninger. For det første, at ingen har svaret – alle har løsningen. Ingen har monopol på svaret i klimadebatten. Den er fyldt med konkrete dilemmaer, der ofte følger klassiske skillelinjer i vores samfund: Ung-gammel. Land-by. Høj-lav. Det gælder især, når det handler om, hvad vi spiser, og hvordan vi transporterer os. Vi ved godt, vi må forandre os. Men når forandringen bliver konkret – med vegetardage i kantinen eller højere benzinpriser – møder den modstand. Det Grønne Generationsråd skal hjælpe os videre.

For det andet, at sammen er vi løsningen. Klimakampen kan let blive en generationskamp, en kamp mellem land og by eller mellem rig og fattig. Sådan må det ikke gå. Derfor skal løsningerne findes på tværs af skel. Netop derfor vil vi lade unge og ældre fra hele landet forme fremtidens klimapolitik – sammen. Så den bliver ambitiøs. Og giver mening for alle.

Jeg har forpligtet mig selv og vores folketingsgruppe på at bære borgernes grønne anbefalinger videre på Christiansborg, så vi her kan tage initiativer, der får anbefalingerne ud og virke i virkeligheden.

Vi tror på, at vores Generationsråd kan blive en ny måde at bedrive politik på. Hvor vi finder rigtige løsninger på virkelige problemer, bringer borgere og politikere tættere sammen og skaber grundlag for, at folk kan leve meningsfulde liv.

Vil du være med i Grønt Generationsråd, så tilmeld dig her. Jeg vil også sætte stor pris på, hvis du vil være med til at sprede budskabet om rådet. Del derfor gerne linket med venner, familie og andre, du synes bør deltage.

Med venlig hilsen

Sofie Carsten Nielsen
Politisk leder, Radikale Venstre