Nyhed

Radikale Venstres udlændingepolitik står fast

Delegerede stemmer ved håndsrækning til Radikale Venstres landsmøde
På baggrund af den seneste tids debat om partiets udlændingepolitik slår Hovedbestyrelsen fast, at Radikale Venstres udlændingepolitik baserer sig på følgende principper:

”De principper, som bærer Det Radikale Venstres politik i det danske samfund, bærer også Det Radikale Venstres internationale politik.

Det danske samfund er en del af verdenssamfundet, der er fælles om ansvaret for det globale miljø og ressourcer, menneskerettigheder, sikkerhed og velfærd. Det enkelte menneske skal sikres fundamentale sociale, kulturelle og demokratiske rettigheder uanset etnisk baggrund, køn, tro eller statsligt tilhørsforhold.
Det Radikale Venstre opfatter det som Danmarks særlige og fornemme rolle at fortsætte med at være et foregangsland, hvor det er muligt, for at fremme arbejdet for at opnå fælles løsninger globalt. Vi skal ikke være tilfredse med at yde efter mindste fællesnævner.”

Citat: Principprogrammet af 1997.

Vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse den 2. oktober 2021