Nyhed

Tænk grønt. Tænk luftfart.

Pige på en mark med armene i vejret
Danmark skal være 110% grønt. Og alle brancher skal med. Også luftfarten. Med en klimakrise, der buldrer afsted, er det på tide, at vi får sat skub i udviklingen af grønne flybrændstoffer. Radikale Venstre vil etablere en luftfartsfond, der gavner klimaet på flere måder. Først og fremmest vil fondens midler sikre efterspørgslen på grønne brændstoffer og fremskynde udviklingen af Power-to-X.

Danmark er i dag det eneste land blandt vores naboer, som ikke har indført et klimabidrag på flyrejser ud af landet. Fra vores nabolande har vi set, at et klimabidrag ikke er en hindring for de rejsende. Og vi ved, at flere og flere rejsende ønsker at træffe grønnere transportvalg. Derfor ser Radikale Venstre et klimabidrag som et vigtigt bidrag i den grønne omstilling. Det er en unik mulighed for en grønnere retning for luftfarten.

Ny fond skal finansiere fremtidens luftfart
Radikale Venstre foreslår, at et klimabidrag på flybilletter skal finansiere en ny luftfartsfond med inspiration fra Luftfartens Klimapartnerskab. Fondens midler skal føres tilbage til flyselskaberne, hvor pengene investeres i fremtidens luftfart. Luftfartsfondens midler skal bruges på at udvikle Power-to-X og samtidig dække den merudgift, flyselskaberne har ved køb af bæredygtigt flybrændstof. På den måde skal fonden sætte skub i efterspørgslen af bæredygtigt flybrændstof og give det nødvendige rygstød til udvikling af en Power-to-X-sektor i Danmark.

Klimaet vinder ad flere omgange
Klimabidraget øremærkes den grønne omstilling og udviklingen af de teknologier, som skal gøre luftfarten klimaneutral på sigt. Power-to-X og bæredygtigt brændstof er uomgængeligt fremtiden for flybranchen. Det kan blive et nyt eksporteventyr og gøre danske lufthavne endnu mere attraktive for luftfartsselskaber og rejsende, der ønsker at komme grønnere på farten.

Luftfartsfonden skal desuden dække flyselskabernes merudgift ved køb af bæredygtigt brændstof. Det vil gøre det muligt for selskaberne at indkøbe mere grønt brændstof og dermed sikre, at efterspørgslen stiger. Samlet set vurderes fonden at kunne resultere i 0,6-0,9 mio. ton C0₂-reduktioner årligt alene fra køb af bæredygtig flybrændstof.

Derudover vil klimabidraget sørge for, at de passagerer, der flyver mest, også er dem, der bidrager mest til udviklingen Power-to-X og en bæredygtig flyindustri.

Fremtidens løsninger er (også) internationale
Luftfarten er international og derfor skal løsninger for luftfartens klimabelastning findes i internationale samarbejder. Når vi alligevel foreslår at indføre et klimabidrag i Danmark, er det fordi, klimaet ikke kan vente. Det er på tide, vi får sat skub i udviklingen af de grønne flybrændstoffer.

Samtidig skal Danmark intensivere indsatsen i internationale fora for at opnå europæisk og international enighed om et fælles niveau for flyafgifter. Vi skal søge maksimal politisk indflydelse for nå dette, herunder ikke mindst i ICAO og i EU.

Fakta: Om klimabidraget og luftfartsfonden

  • Klimabidraget udformes som en passagerafgift og pålægges både nationale og internationale lokalt afgående afgange.
  • Klimabidraget differentieres på baggrund af flyrejsens længde. I 2023 indføres et klimabidrag på 50, 200 og 300 kr. for hhv. korte, mellemlange og lange. Herefter øges klimabidraget som udgangspunkt til 100, 300 og 450 kr. for hhv. korte, mellemlange og lange flyrejser i 2030.
  • Klimabidraget i 2023 svarer til niveau for den passagerafgift der er indført i Sverige, mens niveau i 2030 svarer til tysk niveau.
  • For at undgå risiko for dobbelt beskatning, pålægges flypassagerer i transfer ikke et klimabidrag.
  • Danmark skal arbejde for et ensartet niveau af flyafgifter i EU. Klimabidraget tilpasses i takt med at EU-afgifter på flybrændstof indfases.
  • I perioden 2023-30 medfører klimabidraget et provenu på omkring 10-15 mia. kr., som øremærkes til udvikling af Power-to-X herunder køb at bæredygtigt flybrændstof.