Nyhed

Velkommen til en ny regering

Radikale Venstres folketingsgruppe, december 2022
Danmark har fået en ny regering uden radikal deltagelse. Det var en svær beslutning, men heldigvis kan man flere steder se vores klare aftryk, og nu har vi muligheden for at kæmpe ambitionerne på klima, uddannelse og børn endnu højere op.

Ved morgengry tirsdag morgen gjorde vi kassen op efter hundredvis af forhandlingstimer. Ambitionerne på afgørende områder for Radikale Venstre, særligt børn, uddannelse, klima og udlændinge, endte tilsammen med at være for lave. Læg hertil at vi pga. vores dårlige valg ville få en meget svag position i regeringen, der jo i forvejen har et flertal uden Radikale Venstre. Vi var derfor i oprigtig tvivl om, hvorvidt vi ville få mulighed for at få ambitionerne højere op – eller nærmere ville komme til at skulle stå på mål for det modsatte.

På den baggrund vurderede vi, at prisen samlet set var for høj for vores parti, hvis vi gik med.

Fremtidssikring uden at investere i fremtiden
Med regeringsgrundlaget vil SVM-regeringen fremtidssikre Danmark – men samtidig er de ikke villige til at prioritere og investere i fremtiden. I vores børn, i uddannelse og klimaet. Her et par nedslag.

  • Halvdelen af alle danske universitetsuddannelser skal skæres ned til fire år. Det er en historisk omkalfatring af det danske uddannelsessystem, der risikerer at blive en ny folkeskolereform, bare for universiteterne. Det kan få fatale konsekvenser. Man vil i tillæg spare 1,6 mia. kr. på SU. Nogle af pengene føres tilbage til videregående uddannelser – men ikke alle. Vores udgangspunkt er, at Danmark har brug for mere uddannelse, ikke mindre.
  • Regeringen har ingen nye klimaambitioner i 2025 og 2030, men har fremsat et nyt mål om, at Danmark skal være klimaneutral i 2045 og 110% i 2050. At der nu er skruet noget på målene på lang sigt, vil vi gerne kvittere for, og i det hele taget er vi oprigtigt glade for, hvor mange af de radikale fingeraftryk, som regeringen har valgt at lade blive. Men på den korte bane er der ikke noget nyt. Ingen nye penge, ingen nye mål de næste ti år, som er de allervigtigste for klimaet og naturen.
  • Manglende investeringer i børn, skole og unges trivsel. Regeringen bruger hovedparten af reformmilliarderne på skattelettelser og forsvar – og vil ikke investere i bedre normeringer, en lærergaranti i skolen eller gode fritidstilbud. For os er hele idéen med at lave økonomiske reformer, at vi har brug for penge og mennesker til børn, uddannelse og klima.
  • Under valgkampen var der bred konsensus om, at vi har alt for mange uhensigtsmæssige regler på udlændingeområdet. Regler, som betyder, at dansk-internationale par ikke kan bo i DK, selvom de bidrager til og forsørger sig selv. Og som betyder, at flygtninge, der bidrager fx i sundhedssektoren, smides ud af landet. Nu står vi alligevel med et regeringsgrundlag uden væsentlige ændringer på dette område.

Vi bakker selvsagt bredt om, at der i den kommende regeringsperiode gennemføres gennemgribende reformer, der bidrager til at fremtidssikre Danmark for så vidt angår arbejdskraft, den offentlige sektor og økonomisk råderum.

Men vi er grundlæggende uenige i, hvordan vi så prioriterer at bruge det nye råderum, og vi finder det dybt forkert, at regeringspartierne ikke er mere villige til at investere i de mennesker, der lige netop skal bidrage til at fremtidssikre og udvikle Danmark: Vores børn og unge.

Endelig er det vigtigt at huske, at vi på rigtig mange af de her områder har brede forlig. Så selvom vi ikke er i regering, er vi stadig aktiv part i maskinrummet. Og nogle gange er det sådan, at hvis man har en mere fri parlamentarisk rolle, der kan skubbe på udefra, så kan man opnå større indflydelse og opbygge en stærkere platform at stå på, end hvis man er fanget som lille parti i en regering.

Vi har et stort arbejde foran os med at genrejse Radikale Venstre. Men vi er fulde af fortrøstning og overbeviste om, at dette var den bedste beslutning for Radikale Venstre.

Og vi glæder os stort til at komme rundt i landet til jer alle sammen, for det er her at vi skal finde vores nye energi, nye politik – og nye vælgere. Altsammen sammen med alle jer.

De bedste hilsener

Martin Lidegaard og Samira Nawa