Nyhed

Vi må og skal lære af Afghanistan

Delegerede stemmer ved håndsrækning til Radikale Venstres landsmøde
Hovedbestyrelsen i Radikale Venstre har med bestyrtelse og sorg fulgt den seneste udvikling i Afghanistan.

Situationen kalder her og nu på målrettet humanitær hjælp og på international solidaritet med både afghanerne og allierede. Vi opfordrer derfor den danske regering til at gå foran i EU, åbne dørene for kvoteflygtninge fra Afghanistan, og tage initiativ til at udarbejde en fælles strategi for at håndtere eventuelle nye flygtningestrømme med værdighed og ansvar, både i nærområderne og i EU. Samtidig bør der udarbejdes en langsigtet strategi for fortsat at støtte den afghanske befolkning gennem samarbejde, handel og bistand.

Samtidig lægger hovedbestyrelsen afgørende vægt på, at vi drager den nødvendige lære af de seneste tyve års indsats i Afghanistan. Det gælder hele indsatsen, der må føre til selvransagelse over den såkaldte aktivistiske udenrigspolitik og bane vejen for en nyorientering af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med større fokus på europæiske relationer og en øget vægt på ikke-militære virkemidler. Og det gælder også i forhold til de seneste ugers evakuering, hvor vi kunne have opnået mindre kaotiske tilstande, hvis regeringen var gået i gang med planlægning og politiske forhandlinger på et tidligere tidspunkt.

Begge dele ønsker Radikale Venstre derfor undersøgt og udredt med inddragelse af eksterne eksperter og med henblik på, at et bredt flertal i Danmark inden for overskuelig tid vil kunne stå sammen om en ny udenrigspolitisk strategi, der er forankret i den nye geopolitiske virkelighed, som tragedien i Afghanistan for alvor har tydeliggjort.

Vedtaget af Radikale Venstres Hovedbestyrelse 28. august 2021