Nyhed

Vi skal sæt­te gang i et 110% GRØNT Dan­mark med finans­lov­en

Radikale Venstres folketingsgruppe, 2021
Vi skal sort stilstand, børns mistrivsel og mangel på hænder til livs, så vi reelt gør Danmark grønnere, friere og stærkere med finansloven. Konkret skal den bane vejen for et 110 % GRØNT Danmark og Radikale Venstres børneløfte om, at flere børn skal trives. Og så skal vores erhvervsliv sikres arbejdskraft og bedre rammer for nytænkning.

"Klimaforandringerne raser, og vi løser det ikke med planer for planer. Vi bliver nødt til at tænke radikalt nyt: derfor skal vi nu give grønt lys til udbygning af vedvarende energi inden 2030, for at sikre at vi har nok grøn strøm til en fordobling af vores elforbrug. Den fordobling er nødvendig, hvis vi vil varme os, transportere os og producere varer på grøn strøm i stedet for olie, gas og benzin. Det er én af de væsentlige byggesten i den radikale vision om et 110 % grønt Danmark," siger Sofie Carsten Nielsen, politisk leder i Radikale Venstre.

En massiv investering i skovrejsning er den anden store byggesten i Radikale Venstres klimaplan, derfor er en skovplan et andet grønt krav sammen med en grøn luftfartsfond, der skal drive udvikling af Power-to-X og sikre flybranchen grønne brændstoffer ved at lægge et klimabidrag på flyrejser.

"Et 110 % grønt Danmark når vi ved at rejse skov svarende til næsten hele Fyns areal – det er vejen til ikke bare at gå i nul, men at betale af på vores CO2-gæld. Derfor skal vi have en plan for, hvordan vi kommer i mål med det. Og Danmark skal både have stærke virksomheder og grøn omstilling. Derfor skal vi med finansloven få en garanti for, at vi kan få CO2-afgift til at gå hånd i hånd med en klimafond – og får sat gang i investeringerne," siger Martin Lidegaard, næstformand i Radikale Venstres folketingsgruppe.

Klimaforandringerne raser, og vi løser det ikke med planer for planer. Vi bliver nødt til at tænke radikalt nyt.
SCN

Samlet set vil Radikale Venstre investere 2,6 mia. kr. i grøn omstilling med finansloven. Mens børn og folkeskolen er den anden store investering på 1,4 mia. kr. – som blandt andet skal øremærkes til bedre klubtilbud og SFO’er og til en styrket læreruddannelse, som trænger til investeringer.

"Alt for mange børn mistrives – det går ikke. Derfor har vi givet et børneløfte: Flere børn skal trives. Vi vil bekæmpe mistrivslen ved at investere markant i børn og ikke mindst deres fritid, så de ikke skal overlades til ensomhed eller skærme," siger Martin Lidegaard.

Alt for mange børn mistrives – det går ikke. Derfor har vi givet et børneløfte: Flere børn skal trives. Vi vil bekæmpe mistrivslen ved at investere markant i børn og ikke mindst deres fritid, så de ikke skal overlades til ensomhed eller skærme.
Martin Lidegaard

Både for at sikre rum til finansieringerne og skabe et stærkere Danmark bærer Radikale Venstre også en stor erhvervspakke til bordet, som også bliver taget med til reformforhandlingerne.

"Virkeligheden og virksomhederne kalder på arbejdskraft. Og der er alt for mange benspænd i dag for at kunne ansætte international arbejdskraft – de benspænd skal vi af med. Vi bliver stærkere af at åbne os mod omverdenen i stedet for at lukke os inde. Og det er nytænkning, der bringer os fremad, derfor vil vi investere massivt i forskning og udvikling og afskaffe iværksætterskatten, som hæmmer nye virksomheder i at blomstre," siger Andreas Steenberg, anden næstformand og finansordfører i Radikale Venstre.

Som finansiering har Radikale Venstre finansiering for godt 5 mia. kr. fra afvikling af grøn check, afskaffelse af boligjobordning og seniorjobordning, samt en forhøjelse af grønne afgifter, hvor blandt andet dieselafgift hæves til tysk niveau. mm.