Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Økonomi

Radikale Venstre ønsker at investere i fremtiden. I vores børns opvækst og uddannelse. I grønne omstilling. I socialt udsatte. Men investeringer kræver økonomiske ressourcer, og derfor ønsker vi at fortsætte reformerne.
Økonomiske reformer er et valg – ikke en nødvendighed.  De skaber øget råderum og dynamik i samfundet i en tid, hvor vi bliver flere ældre, og den globale konkurrence bliver hårdere. Det giver os mulighed for at udbygge og udvikle vores gode daginstitutioner, skoler, sygehuse, og ældreomsorg til gavn for den enkelte borger. Vi vil kunne fortsætte med at øge de grønne investeringer og skaber yderligere vækst og nye arbejdspladser i Danmark - ikke mindst i landdistrikterne.
 
Danmarks uddannelsesparti
Vi prioriterer uddannelse højt og vil fortsat investere massivt i uddannelse. Vi kalder det en generationsgave. Vores mål er at skabe de bedste rammer for at denne og næste generationer bliver de bedst uddannede i Danmark nogensinde. Udover at det giver den enkelte muligheder og et rigere liv, bliver livslang læring også i endnu højere grad en forudsætning for, at arbejdsstyrken i Danmark kan leve op til de krav og forventninger, der stilles af et omskifteligt arbejdsmarked. Højt kvalificeret arbejdskraft er afgørende for at tiltrække investeringer og nye arbejdspladser til Danmark.
 
Reformer øger mulighederne for alle
Radikale Venstre mener, at dem, der kan, skal bidrage. Mens dem, der ikke kan, skal have flere muligheder. Dette kræver dog økonomiske ressourcer. Ved at gennemføre reformer, som øger vores velstand og muligheder, bliver vi bedre i stand til at give en hjælpende hånd til dem, der trænger mest. Vi har derfor fremlagt en 2025-plan, hvor vi bl.a. beder danskerne om at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Vi vil gerne fremrykke levetidsindekseringen af efterløns- og folkepensionsalderen, som blev aftalt i Velfærdsaftalen fra 2006, således det gælder allerede fra 2025 i stedet for 2030. Danskerne lever meget længere, end vi antog i 2006. Og det er godt, men det er også en rimelig grund til at fremrykke aftalen. Det øger vores muligheder og giver bedre velfærd. 
 
Fjern boligskattestoppet og sænk skatten på arbejde
Radikale Venstre ønsker at lette skatten på arbejde for alle. Vi ønsker at fremme vækst og beskæftigelse, og det er en dårlig ide at beskatte det, vi ønsker at have mere af. Derfor ønsker vi, at skatten sænkes for alle indkomster – i top og i bund – så det bliver lettere for alle at bidrage med det, de kan.  Vi vil samtidig bevare et skattesystem, hvor de bredeste skuldre bærer mest. Derfor vil vi bevare topskatten og ophæve skattestoppet. 
 
Radikale Venstre vil arbejde for at ophæve skattestoppet på både boliger og punktafgifter. Radikale Venstre foreslår at, der indføres et nyt boligskatteloft fra og med 2021. Boligskatteloftet skal sikre at boligskatterne – både ejendomsværdiskat og grundskyld – ikke kan stige mere end lønningerne. Historisk er lønningerne steget med ca. 2-3 pct. om året. Boligskatteloftet – især på grundskylden – vil dermed sikre en stabil og tryg udvikling i boligejernes økonomi.
 
 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik