Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

”Vækstplanen sender os helt ud af krisen”

Ifølge Radikale Venstres gruppeformand Christian Friis Bach vil den netop fremlagte vækstplan endegyldigt sende Danmark ud af den økonomiske krise. Særligt hæfter han sig ved de forbedrede rammebetingelser for virksomhederne, som er planens overordnede fokus.
Af Kristian Brandrup 
 
Hvad er grundelementerne i vækstudspillet?
”Vi sikrer primært fire væsentlige ting: Mere effektive rammer for vores virksomheder, billigere priser til borgerne, bedre uddannelser med mere innovation, og bedre mulighed for at skaffe finansiering til virksomhederne. Men overordnet kan man kalde det hele for bedre rammebetingelser for virksomhederne. Jeg har fulgt meget med i, hvad der skaber vækst og ar-bejdspladser i hele verden, og der måler man på rammebetingelser: Hvor lang tid går der, før man får en godkendelse til at åbne en pølsevogn, eller hvor lang tid går der, før man kan få en miljøgodkendelse til at udvide sin virksomhed osv. De ting betyder rigtig meget, og vi kan også se fra internationale undersøgelser, at det er gode rammebetingelser, der skaber vækst og arbejdspladser. Derfor fokuserer planen på at gøre det billigere, nemmere og hurtigere at være og etablere virksomhed.”
 
Sender dette vækstudspil Danmark helt ud af krisen?
”Der vil jo komme kriser igen, og der vil altid være op- og nedture. Det er ikke sådan, at vi kan sige, at alle udfordringer nu er væk i forhold til at sikre vækst og beskæftigelse. Men hvis du ser på de ting, der er gennemført, fx en vækstplan sidste år til 90 milliarder og nu en vækstplan med næsten 90 initiativer, og kombinerer det med konjunkturudviklingen i vores nabolande, hvor det går bedre og en samlet verdensøkonomi, der er i bedring, så tror jeg, vi trækker Danmark helt ud af krisen. Vi kan se, at forbrugertilliden stiger, investeringerne går godt, eksporten klarer sig fint, og ikke mindst boligpriserne er begyndt at stabilisere sig og stige en smule. Vi skal selvfølgelig løbende justere de rigtige steder for at skabe vækst og arbejdspladser, men samlet set tyder det på, at vi trækker Danmark helt ud af krisen.” 
 
Hvad er overordnet det bedste ved planen set fra et radikalt synspunkt?
”Det er, at vi gør det mere effektivt, nemmere, hurtigere og billigere at drive virksomhed og agere som virksomhed i Danmark. Nogle af de store virksomheder planlægger nu igen at lægge meget store investeringer i Danmark, og når man taler med dem om, hvorfor de gør det, så svarer de, at det er fordi vækstplanen og de forbedrede rammebetingelser peger i den rigtige retning, og derfor tør de godt investere i Danmark. Der er desuden et stærkt uddannelseselement i planen med vok-sen- og efteruddannelsesinitiativet, og det er vi jo glade for som radikale, for det er noget af det, vi skal leve af i fremtiden. Derfor skal vi være glade for, at denne regering sætter offensivt ind på uddannelsesområdet med folkeskolereform, reform af erhvervsuddannelserne og nu voksen- og efteruddannelse, samt at vi har øget bevillingerne til universiteterne. Så det er hele vejen op igennem uddannelsessystemet, at vi nu har gjort noget. Der er investeret i bedre uddannelser, og vi har jo siden 1905 været et uddannelsesparti, og derfor ser man også et meget stort fokus på uddannelse i denne vækstplan.”
 
Hvilket af de 89 punker i planen er du gladest for som radikal?
”Det er den styrkede finansiering til iværksættere og mindre virksomheder. Jeg har selv prøvet at være iværksætter, inden jeg blev minister og oplevede, hvor utroligt svært det er at få finansiering. Man skal skyde både hus, bil og kone ind som kaution, hvis man skal have et lån nogen som helst steder til de små virksomheder. Og iværksætteri og innovation er utrolig vigtigt for at skabe fremtidens virksomheder og vækst i dansk erhvervsliv. Det er vigtigt, at de iværksættere, der knokler rundt i Danmark, får lidt bedre mulighed for finansiering til at styrke deres virksomheder og bygge dem op.” 
 
Et element i planen er, at I sætter PSO’en (afgift, der skal sikre penge til udbygning af vedvarende energi, red.) ned med seks milliarder. Hvorfor gør en grøn regering det?
”Det er et af de steder, hvor vi også som radikale skal være opmærksomme, og hvor vi skal stå relativt fast. Men det var nødvendigt at justere PSO’en i lyset af den udvikling, der har været i energipriserne. Det vigtige er, at vi står helt fast på de klimamål, vi har sat os, og at finansieringen til den grønne omstilling er intakt. De ændringer, der sker i PSO’en, bliver finansieret fra andre steder. Det vil sige, at den pulje af penge, vi skal bruge til at omstille dansk energiforsyning til en 40 procents CO2-reduktion i 2020, stadig har finansieringen intakt. Så der bliver ikke færre vindmølleparker eller færre vedvarende energiinitiativer eller energibesparelser som følge af, at vi omlægger PSO’en. Her styrker vi konkurrencen, samtidig med at vi bevarer klimaambitionerne. Det har været meget vigtigt for Radikale Venstre.” 
 
Et andet element er, at I fjerner boligjobordningen. Det siger Venstre vil koste 5000 arbejdspladser?
”Andre beregninger viser, at det er langt færre arbejdspladser, og det er meget dyre arbejdspladser, som blev skabt, fordi man gerne ville sætte gang i håndværkerbranchen. Et andet argument har været, at det kunne styrke indsatsen mod sort arbejde, og begge de argumenter har vist sig ikke helt at holde vand. Rockwool har lige frigivet en rapport, der siger, at det ikke har mindsket det sorte arbejde, samtidig med at det har vist sig at koste op mod 1,5 millioner kroner per arbejdsplads. Vi kan få flere og bedre arbejdspladser andre steder ved at bruge pengene anderledes. Der er ikke længere brug for boligjobordningen til at skubbe gang i byggebranchen.” 
 
Tror du, aftalen bliver landet med Enhedslisten eller de borgerlige?
”Regeringens klare linje er, at vi ikke fører blokpolitik. Vi samarbejder med dem, der vil, og det eneste sigtepunkt er at få mest mulig af vores politik igennem, og det er også formålet denne gang.”  
 
Kommer der flere vækstudspil fra regeringen inden valget?
”Nej. Forårets to store udspil var beskæftigelsesreformen og vækstudspillet. De er nu fremlagt og spiller godt sammen. De vil bidrage med flere arbejdspladser og mere vækst, og det er det fundament, regeringen står på. Men det betyder ikke, at vi er færdige med arbejdet. Der er jo et år endnu til valget, og der er masser af ting, der stadig skal gennemføres og justeres. Men af de store vækstplaner tror jeg, at dette bliver den sidste i den indeværende regeringsperiode. Nu har vi jo planlagt at sidde i 16 år, og derfor vil der med sikkerhed også komme flere planer i de næste valgperioder.”
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik