Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Afgørelse fra Europa-Nævnet om oplysningsmidler

Europa-Nævnet har besluttet at støtte Radikale Venstres oplysningsarbejde for 2017 med ca. 60 pct. af det ansøgte beløb.
Vi har således ikke fået alle de penge, vi søgte, hvilket skyldes, at nævnet finder, at dele af vores oplysningsarbejde ikke i tilstrækkelig grad har haft en EU- eller europæisk vinkel.
 
Helt konkret har vi i vores oplysningsarbejde forsøgt os med noget nyt, der har haft til formål at få unge mennesker i tale på deres foretrukne kanaler og sociale medieplatforme. Til det formål har vi benyttet os af unge videobloggere og bloggere, der via YouTube, Instagram, Facebook mv. har spurgt, hvilke danske værdier, koncepter og løsninger, der er særligt positive – og værd at udbrede til resten af EU og Europa. Og hvad Europa omvendt giver os, der bor i Danmark.
 
Vi har haft mere end 100.000 visninger af film og mere end 1 million eksponeringer på Facebook og dermed nået i tusindvis af primært unge mennesker, der ellers ikke nødvendigvis forholder sig til, hvad EU og Europa betyder for dem og deres hverdag. 
 
Vi er derfor også glade for de mange positive tilbagemeldinger, kampagnen fik blandt de unge, den var henvendt til. Kampagnen modtages også meget positivt i en analyse offentliggjort på Kommunikationsforum: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Pro-EU-kampagnerne-fejler, der netop anerkender, at den er i øjenhøjde med sit publikum: ”Der er mulighed for at finde eksempler på, hvordan EU helt konkret påvirker målgruppens dagligdag. Et godt eksempel på det er Radikale Venstres nye kampagne, hvor youtuberen Johan tager sine følgere med på interrail gennem Europa og skaber relationer på tværs af landegrænser i øjenhøjde med sin målgruppe. Det handler om alt andet end bygninger i Bruxelles og embedsfolk i sorte jakkesæt – og netop derfor fungerer det. Ingen skræmmekampagne – bare good vibes”. 
 
Det er Europa-nævnet enig i. I afgørelsen står der således: ”Europa-Nævnet anerkender, at tiltaget har været nyt og banebrydende samt har formået at nå nye, svært tilgængelige målgrupper, og som kampagneform har vist sig som en succes. Nævnet er enig i jeres betragtninger om, at influenter har en højere troværdighed i deres målgruppe, som i øvrigt i mindre grad henter deres viden fra traditionelle medier, og dermed giver en unik mulighed for at nå nye grupper”. 
Når nævnet så alligevel ikke fuldt ud har imødekommet vores ansøgning, skyldes det som nævnt, at de ikke vurderer, at EU har fyldt tilstrækkeligt i alle delelementerne i oplysningsarbejdet.
 
Oplysningskampagnen er gennemført helt uden partipolitiske budskaber og uden brug af politikere, hvilket er en sjældenhed, når man ser på, hvad oplysningsmidler i øvrigt er blevet anvendt til. Vi har trådt nye veje og vi er selv så glade for resultatet, at vi har tænkt os at fortsætte med at henvende os til unge mennesker på deres foretrukne sociale medier og præmisser. Vi vil herunder også vise de dele af EU-samarbejdet, som ikke nødvendigvis er institutionelt, men dog har stor indflydelse på vores fælles hverdag i Europa uanset om Europa-Nævnet ønsker at støtte aktiviteten fremover. I år forventer vi derfor også at bruge bloggere, der vha. sociale medier kan nå ud til flere unge mennesker og fortælle dem, hvorfor Europa er væsentligt for deres liv og fremtid. Europa og EU er alt for vigtigt til kun at blive behandlet som partipolitik og gennem traditionelle medier.  
 
For yderligere spørgsmål: sekretariatschef Lars Beer Nielsen, e-mail lars.beer@ft.dk, tlf. 61623019.
 
Fakta om Europa-Nævnet 
Europa-Nævnet blev nedsat som følge af afstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. Nævnets formål er at ruste danskerne til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk at støtte oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed. Europa-Nævnet giver bl.a. tilskud gennem politiske partier, der har mulighed for at søge tilskud til initiativer, der handler om det europæiske fællesskab (EU). Nævnet består af fem medlemmer, der er indstillet af de fem største partier, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Liberal Alliance, og udpeget af kulturministeren. Læs evt. mere hér: https://www.europa-naevnet.dk/om-europa-naevnet/
 
Bilag:

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik