Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

28. november
2016

Digitale teknologier og disruption

Formand: Klaus Frandsen

Kommissorium for holdningspapir om radikal politik for fremtidens digitale teknologier og disruption i Danmark
 
Formålet er at se på de udfordringer og muligheder, som digital teknologi og disruption medfører, og i et holdningspapir give et sammenhængende politisk bud på, hvordan vi de sikrer et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv i den sammenhæng. 
 
Digital disruption skal i denne sammenhæng forstås som nye digitale teknologier, der grundlæggende udfordrer eksisterende erhverv og forretningsmodeller. Således er der tale om teknologier, som skaber nye muligheder for brugerne, er adfærdsændrende og som gør eksisterende løsninger irrelevante eller mindre efterspurgte. Det er, hvad digitalkameraet gjorde ved producenterne af kamerafilm, hvad bildelingstjenester gør ved taxa-branchen, og hvad selvkørende biler ventes at gøre ved hele transportsektoren. Fælles for de digitale teknologier er bl.a. at de er mindre omkostningstunge, og kræver mindre arbejdskraft at producere og drive en forretning på.  
 
De nye teknologier som eksempelvis kunstig intelligens vil påvirke store dele af dansk erhvervsliv med risiko for dramatisk påvirkning af virksomhedernes indtjening og beskæftigelsen. Udviklingen indebærer betydelige risici, hvis der ikke er et politisk svar på udfordringerne. Udviklingen indebærer omvendt en række nye muligheder, hvis vi lykkes at omfavne teknologien.
 
Danmark er godt rustet til at drage nytte af ny teknologi – omkring 20 pct. af privat forskning og udvikling sker i it-erhvervene.
Dansk erhvervsliv – både serviceerhvervene og produktionserhvervene er imidlertid udfordret af hård konkurrence fra lavtlønslande og fra store internationale spillere, der i højere grad formår at udnytte de muligheder, der ligger i ny teknologi. For eksempel har beskæftigelsen i danske produktionsvirksomheder været støt faldende siden midten af 90’erne. Danske virksomheder udenfor it-erhvervene udnytter således ikke fuldt ud ny teknologi som eksempelvis selvkørende transportløsninger, hyperfleksible robotter, big data, 3D-print, kunstig intelligens og andet. 
 
Nogle af de store udfordringer består i, at arbejdsmarkedet ikke tilfredsstillende sikrer en kvalificeret og omstillingsparat arbejdsstyrke, samt at ny teknologis potentiale for at gøre virksomheders processer og drift enklere ikke tilstrækkeligt udnyttes til at åbne arbejdsmarkedet for medarbejdere med lavere kvalifikationsniveau.  
 
Arbejdet med holdningspapiret skal lede til Radikale bud på, hvordan man politisk kan imødegå udviklingen indenfor de digitale teknologier – både hvad angår en kvalificeret arbejdsstyrke og de erhverv, der i dag og i fremtiden disruptes af ny teknologi. Holdningspapiret skal sikre, at Radikale Venstres politik eksplicit omfatter disruption i bl.a. produktionserhvervene, transportsektoren, energisektoren, finanssektoren og sundhedssektoren samt giver positive bud på, hvordan ny digital teknologi kan være med til at sikre et konkurrencedygtigt erhvervsliv i Danmark og Europa. 
 
Holdningspapiret skal således være et radikalt fremsynet bud på, hvordan vi løser de nuværende og fremtidige udfordringer og realiserer de muligheder, som den digitale teknologi skaber. 
 
Hvis arbejdet giver anledning til synspunkter, der er i konflikt med programmet Privat Jobskabelse, vedtaget i oktober 2014, må dette påpeges over for hovedbestyrelsen.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik