Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Din uddannelseskonto

Med din personlige uddannelseskonto sparer du hvert år op til uddannelse. Ligesom vi i dag sætter penge til side, så vi kan få løn, mens vi holder ferie, skal vi fremover sætte penge af, så vi løbende kan videreuddanne os.
”Tag en uddannelse”. Sådan lyder mange forældres råd til deres børn. Fordi uddannelse giver muligheder i livet. Men opfordringen bør i fremtiden snarere lyde: ”Uddan dig – hele livet”
 
Hvad vil du være, når du bliver stor? Det er et spørgsmål, vi alle møder som børn. Astronaut og politibetjent dukker op som uforpligtende svar. Men når ungdomsuddannelsen er landet, får både spørgsmål og svar en mere forpligtende karakter. For nu skal uddannelsesretning og fremtidige jobmuligheder afgøres.
 
Det giver ofte anledning til nervøse trækninger. Fordi unge i dag har så mange muligheder at vælge imellem. Og fordi valget er så afgørende for fremtiden. Det afgør som regel, hvad vi bliver, hvem vi møder, og hvilke muligheder vi får i livet. Vi tager en uddannelse. Og gør det sjældent om. Valget af uddannelse udstikker en retning, de færreste bryder med. Slet ikke efter regeringen har indført et loft over uddannelse og dermed over mulighederne for at blive noget andet, end du oprindeligt ville være.
 


 
Spørgsmålet er, om vi har indrettet os klogt? Vi ved, at fremtidens arbejdsmarked bliver mere omskifteligt end det arbejdsmarked, vi kender. Ligesom de færreste i dag har et helt arbejdsliv hos samme arbejdsgiver, vil de færreste i fremtiden kunne klare sig med én uddannelse. Vi vil skulle uddanne os hele livet. Det kan virke skræmmende. Men det giver også nye muligheder.
 
Det kræver dog, at vi revolutionerer vores syn på uddannelse. Vi må forlade forestillingen om, at uddannelse kun sker i en bestemt årrække i starten af vores liv. Droppe ideen om, at uddannelse og arbejdsmarked er adskilte størrelser. Og holde op med at tro, at uddannelse kun sker inden for bestemte institutioners mure. Vi skal kort sagt genopfinde uddannelse. Så vi sikrer uddannelse til alle, gennem hele livet, i en vekselvirkning med det nuværende job og i langt mere fleksible formater, end vi kender i dag.
 
Det er derfor, at jeg i dag foreslår, at alle danskere på arbejdsmarkedet får en personlig uddannelseskonto. Kontoen er din og kun din. Og den kan bruges, uanset om du savner opkvalificering, længes efter et sporskifte eller først sent i livet finder dit kald.
 
Med din personlige uddannelseskonto sparer du hvert år op til uddannelse. Ligesom vi i dag sætter penge til side, så vi kan få løn, mens vi holder ferie, skal vi fremover sætte penge af, så vi løbende kan videreuddanne os. I dag har alt for mange ikke den mulighed. Fordi de ikke har råd til at gå ned i tid. Eller fordi deres arbejdsgiver ikke kan afse midlerne. Det vil vi ændre med uddannelseskontoen.
 
Vi har før taget store skridt. Sammen. Nu er det tid til at tage et nyt. Med en personlig uddannelseskonto vil jeg sikre alle nye muligheder i livet. Hele livet.
 
 
Hvad drømmer du om?
Uddannelse giver muligheder. Klik ind på uddannelseskonto.dk, se hvad du kan blive, og del resultatet.
 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik