Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

En plastfri fremtid

Danske skove og kyster skal ikke flyde med plastik. Vi skal finde nye kloge måder at beskytte vores natur på. Danmark er førende indenfor grøn teknologi. Det skal vi også være når det kommer til genbrug af plastik.
Radikale Venstre tror på at nutidens udfordringer kan vendes til fremtidens væksteventyr. Det er derfor på tide at vi viser vejen til et grønnere og smartere plastfrit Danmark.
 
Danmark skal vise EU vejen til et plastfrit samfund
I EU alene genereres der ca. 25.8 mio. tons plastikaffald årligt. Mindre end 30% af det indsamles og genbruges. Det anslås at der årligt ender mellem 5 og 13 mio. tons plastikaffaldet i miljøet. Henholdsvis 31% og 39% afbrændes og deponeres ledende til en stadigt større CO2 udledning. 
 
Radikale Venstre støtter derfor fuldt op om EU's strategi for plastik i en cirkulær økonomi. Vi skal kunne spise vores fisk uden frygt for at deres maver er fulde af plastik. Det er på tide at vi finder bedre og klogere svar end afbrænding og deponering. Ikke bare for naturens skyld, men også fordi vi har en unik mulighed for at vise vejen til en grønnere fremtid. Udviklingen af nye, let genbrugelige produkter, udviklingen af ny sorteringsteknologi koblet med mindre udledning af CO2 viser vejen til en grønnere og mere profitabel fremtid for alle danskere såvel som europæere. 
 
Hvis EU’s strategi skal bære frugt må alle trække med. Befolkningen, erhvervsliv, enkelte medlemslande såvel som EU selv. Radikale Venstre foreslår derfor, at regeringen straks tager følgende skridt på Danmarks vegne, og dermed viser vejen for resten af EU.
 
  • Forsøg med pant på plastposer. Sverige har vist os vejen til et let, grønt og velfungerende pantsystem på plastikposer. 68% af den danske befolkning er positive overfor at indføre pant på plastikposer. Med inspiration fra Sverige forslår vi derfor, at igangsætte et nationalt forsøg i samarbejde med den danske detailhandel om, at indføre et simpelt pantsystem for plastikposer så dagligvarebutikkernes poser ikke ender i naturen eller til forbrænding.
  • Øget afgift på forbrænding og deponering af plastik. Danske virksomheder er generelt gode til at gen¬vinde deres affald. I gennemsnit genvindes 69 pct. af de ca. 8,3 mio. ton in¬dustriaffald (Service, Industri, Bygge og anlæg mm.). På tværs af sektorerne går ca. 25 pct. eller 2 mio. ton til forbrænding og ca. 3 pct. el¬ler 250 tusind ton til deponering (affald til midlertidig lagring og særlig behandling udgør ca. 3%. Danske virksomheder skal imidlertid blive meget bedre, hvis vi skal blive fri helt fri for plastik i den danske natur. Vi foreslår at øge energiafgiften og affaldsafgiften for henholdsvis forbrænding og deponering.
  • Bøder for at smide affald i naturen. Danskerne smider dagligt store mængder plastemballage i byens gader og i naturen. Fra 2008 til 2015 er der ifølge tal fra Miljøstyrelsen kun udstedt 36 bøder for at smide affald i den danske natur. Det er i gennemsnit 4,5 bøde årligt. Blot 20 bøder er givet for at smide store mængder affald på rastepladser eller i naturen. Fire er for at smide skrald ud af bilruden, og fire for at smide en udskrevet bøde på jorden. Det er pt. kun politiet, som kan udstede bøder i Danmark. Vi foreslår derfor et forsøg under frikommuneordningen, hvor vi giver kommunerne ret til at udstede bøder for at smide affald på gaden eller i naturen.  
  • Forskningsmidler til udarbejdelse af ny sorteringsteknologi. Hvis Danmark skal være førende indenfor ny grøn teknologi som sortering og genbrug af bl.a. plastik er det afgørende at vores forskning høre til i verdenseliten. Vi foreslår derfor 10 mio. kr. ekstra til MUDP til udviklingen af ny grøn teknologi. Midlerne findes gennem øgede afgifter på forbrænding og deponering. 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik