Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Et åbent Danmark

Vores politik har igen åbnet Danmark mod verden. Vi har fjernet grænsebommene ved den dansk-tyske grænse. Vi har givet asylansøgere mere menneskelige forhold og gjort det muligt at bo og arbejde uden for asylcentrene. Og vi har gjort det lettere at bo i Danmark med sin udenlandske ægtefælle.
 
Mennesker på flugt skal ikke straffes og spærres inde, fordi de søger beskyttelse fra krig og forfølgelse i Danmark. De skal have hjælp, og de skal integreres i samfundet, så vi får mest mulig gavn af deres ressourcer. Vi har genindført menneskeligheden i asylpolitikken.
 
Vi har gjort det lettere for virksomhederne at tiltrække medarbejdere fra udlandet – fordi dygtige udlændinge er en uundværlig del af det danske arbejdsmarked og en forudsætning for succes og fremgang i erhvervslivet. Ikke mindst i en tid, hvor vi kommer til at mangle højtuddannet arbejdskraft. Derfor har vi stået vagt om arbejdskraftens fri bevægelighed i tider, hvor andre hverken turde eller ville. For et fleksibelt og socialt sikret arbejdsmarked er én af grundpillerne i det europæiske fællesskab. Vi har landet en europapolitisk aftale om at sætte retsforbeholdet til afstemning. Og vi har gennemført – og vundet – en folkeafstemning om patentdomstolen.
 
Blandt vores vigtigste tiltag de senere år for at skabe et åbent Danmark er:
 
  • Fjernet VKO’s grænsebomme 
  • Bragt Danmark tættere på hjertet af Europa ved at sikre ja til patentdomstolen og indgået europapolitisk aftale om folkeafstemning om retsforbeholdet 
  • Militær operation mod ISIL’s massive overgreb på civilbefolkningen og grove krænkelser af menneskerettighederne i Irak 
  • Massiv humanitær hjælp til de civile i Syrien og Gaza 
  • Sikret bedre adgang til permanent ophold og statsborgerskab og indført dobbelt statsborgerskab 
  • Lavet en international rekrutteringsreform, der giver bedre adgang til Danmark for kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft – og deres familier 
  • Afskaffet af pointsystemet for familiesammenføringer 
  • Afskaffet af starthjælpen og egenbetalingen ved tolkebistand 
  • Givet asylansøgere mulighed for at bo og arbejde uden for asylcentrene 
  • Oprettet Udlændingenævnet, som giver klageadgang til en uvildig instans i udlændingesager, samt styrket Flygtningenævnet, som gavner retssikkerheden for flygtninge. 

Læs vores 2025-plan "Ansvar for fremtiden" her

Læs mere om vores resultater på forskellige områder:

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik