Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Et ansvarligt Danmark

Vi har gennemført en økonomisk genopretning af Danmark. Resultaterne er tydelige. Ledigheden falder. Beskæftigelsen stiger. Og væksten er vendt tilbage. Virksomhedernes konkurrenceevne er markant forbedret, og vi har nu det bedste erhvervsklima i verden. Husholdningernes gæld er faldende. De offentlige finanser er holdbare. Og vi har lavet strukturelle reformer, der skaber grobund for optimisme og bæredygtig vækst fremover.
Vi har skabt knap 51.000 nye private arbejdspladser siden midten af 2013. Og forventer yderligere stigninger i beskæftigelsen. Det betyder, at endnu flere får mulighed for at træde ind på arbejdsmarkedet. Vi forventer også, at væksten for alvor vender tilbage. Boligpriserne er allerede stigende i hele landet, og forbrugernes tillid til deres privatøkonomi er på niveau med 2008. Vi har genskabt tilliden til dansk økonomi – og styrket danskernes tro på fremtiden. 
 
Blandt vores vigtigste tiltag de senere år for at skabe et ansvarligt Danmark er:
 
  • En række arbejdsmarkedsreformer, der med individuelle og målrettede indsatser giver mennesker mulighed for at flytte sig fra ledighed til uddannelse og job. Det er den røde tråd bag vores reformer af kontanthjælp, førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og beskæftigelsessystemet. 
  • En skattereform, som sænker skatten på arbejde, øger beskæftigelsen og giver almindelige lønmodtagere mere udbytte af at arbejde.
  • Vækstplan.dk¸ som letter byrder og afgifter for erhvervslivet med 90 mia. kr. frem mod 2020
  • En SU-reform, som understøtter, at de studerende kommer hurtigere gennem deres uddannelse uden at gå på kompromis med princippet om, at alle uanset økonomisk formåen skal kunne tage en uddannelse. 
  • En budgetlov, som sikrer, at de offentlige finanser er i balance og forhindrer et strukturelt underskud på mere end 0,5 pct. af BNP.

Læs vores 2025-plan "Ansvar for fremtiden" her

Læs mere om vores resultater på forskellige områder:

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik