Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Et godt helbred giver frihed

Sundhed står højt på den politiske dagsorden. Emner som psykiatri, social ulighed i sundhed og motion i folkeskolen er blot nogle af emnerne, som bliver heftigt debatteret. Radikal Politik har mødt Radikale Venstres sundhedsordfører Camilla Hersom, som her fortæller om hendes visioner for fremtidens sundhedspolitik. ”Folk skal være herre i eget liv. Det har altid været den radikale tilgang,” fastslår hun.

Af Kimberly Fray

Camilla Hersom byder mig velkommen på sit lyse kontor. På skrivebordet ligger der bunker af papirer; på væggen hænger billeder af hendes familie. Vi sætter os rundt om det hvide bord i hjørnet - hver især forsynet med en kop kaffe. Jeg beder den radikale sundhedsordfører om at sætte ord på, hvorfor hun brænder for sundhedspolitik. ”Sundhedspolitik er noget af det allermest fundamentale, man kan beskæftige sig med. Jeg mener, at det er dét politikområde, hvor man bedst kan understøtte, at folk lever det liv, de gerne vil,” siger Camilla Hersom. Hun uddyber: ”For mig er essensen i sundhedspolitikken, at et godt helbred giver frihed. Derfor synes jeg også, at vi som regeringsbærende parti og som politikere har et ansvar for folkesundheden.”

Psykiatrien i centrum
En af Radikale Venstres mærkesager er at sidestille fysisk og psykisk sygdom og gøre op med den sociale ulighed i sundhed. Jeg spørger Camilla, hvorfor det netop er de emner, der optager hende: ”Sundhed er for mig meget mere end at behandle. Det er også at have den bevidsthed som menneske om, at ens velbefindende også hænger sammen med ens krop og sind. Vores udfordring i dag er, at vi er nået dertil, hvor vi dybest set bliver syge af vores livsstil. Jeg synes, det er en politisk opgave at blive ved med at holde fokus på, hvordan vi kan motivere og hjælpe folk til at gøre det, de gerne vil.” I den forbindelse nævner Camilla nogle af de ting, hun som sundhedsordfører er stolt over at regeringen har taget hånd om. Som eksempel nævner hun psykiatrien.

”Når vi taler om et højtudviklet, moderne samfund som det danske, så er psykiske sygdomme en af de store udfordringer, vi har. Derfor er jeg utrolig stolt af, at regeringen har formået at sætte psykiatrien så højt på dagsordenen. Vi har allerede gjort en hel del ved alle de lejligheder, vi har haft til at prioritere psykiatrien økonomisk bl.a. via finanslove og satspuljeaftaler,” fortæller hun og tilføjer: ”Derudover er jeg også glad for, at vi har turdet formulere nogle nationale mål for danskernes sundhed, der omfatter både de traditionelle KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol og motion, red.), og som også har det psykiske velbefindende med.”

Fokus på forebyggelse
Vores kopper er allerede tomme. Jeg skænker kaffe op til os begge. Camilla benytter lejligheden til at fortælle om den forebyggelse blandt unge, hun gerne vil sætte fornyet fokus på: ”Vi har behov for et forebyggende og tidligt fokus, så der bliver taget hånd om børn og unge, der ikke trives. Vi skal støtte og hjælpe dem med at få opbygget deres selvværd på en måde, hvor de bliver robuste nok til at kunne klare de mange krav, som et moderne liv stiller.” I tråd med det fortæller hun om folkeskolereformens betydning for børn og unges sundhed. ”En ting jeg tror kommer til at have stor betydning i forbindelse med danskernes sundhed er folkeskolereformen. Eleverne skal motionere og bevæge sig en time om dagen. Der er ingen tvivl om, at det vil få stor betydning for elevernes velbefindende, for deres læring, for i det hele taget, at flere vil trives bedre,” understreger Camilla Hersom.

”Alle skal være herre i eget liv”
Der er nu gået et kvarter, og jeg skynder mig at stille et par spørgsmål til. Jeg beder Camilla om at sætte ord på Radikale Venstres tilgang til sundhed, og hun svarer prompte: ”Folk skal være herre i eget liv. Det har altid været den radikale tilgang,” fastslår sundhedsordføreren. Hun holder en kort pause og uddyber: ”Vi skal give folk redskaberne til at kunne agere i deres eget liv. Folk skal selv have frihed til at leve det liv, de vil. Derfor skal vi kortlægge og vise den fantastiske sammenhæng, der er på tværs. For man kan ikke ignorere belastningen på ens psyke, og man kan ikke ignorere sin krop. Der er også forskel på, hvor robuste vi er, og på hvor meget vi kan holde til.”

Kritikere har indimellem beskyldt dig for at blande dig for meget i danskernes levevaner. Hvad siger du, hvis du bliver mødt med sådanne beskyldninger? ”Det er jeg slet ikke enig i. Jeg synes, det er en politisk opgave at bekymre sig og tage folkesundheden alvorligt. Og det har altid været en radikal kerneværdi at bruge den viden, vi har og handle på den. Men når det er sagt, er der ingen, heller ikke mig, der har et ønske om, at det vi gør, skal vække modstand. Det skal tværtimod gøre noget andet. Det skal appellere til folk. Det skal invitere folk. Det skal informere folk om, hvor godt man kan have det, og samtidig også hvor skidt man kan få det, hvis man ikke passer på sit helbred. Hvordan vi kommunikerer det, så folk tager det til sig er en meget stor udfordring.”

Samtalen er nået vejens ende. Både kaffekopper og –kande er tomme. Jeg spørger Camilla, om hun kan slutte af med at koge hendes vision for fremtidens sundhedspolitik ned til én eneste sætning; ”Et godt helbred giver frihed,” udbryder hun, og uddyber så alligevel: ”Det er fuldstændig afgørende for folk, at de har det godt. Og den måde, man har det godt på, er også ved at tage sit helbred alvorligt. At tænke det ind i alt, hvad vi gør - det synes jeg er vejen frem.”

Omtalte personer

Camilla Hersom

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik