Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Et grønt Danmark

Vi har igen gjort Danmark til et globalt klimafyrtårn. For tredje år i træk er Danmark blevet anerkendt som det land i verden, der gør mest for at modvirke klimaforandringerne.
Vi tager ansvar for vores børns fremtid og viser samtidig verden, at vækst og grøn omstilling kan gå hånd i hånd. Vores klimalov mindsker CO2-udledningen med 40 procent inden 2020. Vores energiaftale sikrer, at halvdelen af vores strøm kommer fra vindmøller i 2020. Og vores togfond og DSB-aftale frem til 2025 giver danskerne bedre, hurtigere og grønnere tog.
 
 
Men vi vil ikke bare løse klimaudfordringen. Vi vil også leve af vores løsninger. Derfor støtter vi massivt op om virksomhedernes grønne investeringer. Danmark har det bedste erhvervsklima for grønne virksomheder i verden. Det skaber grundlag for massiv eksport af danske klimaløsninger. I 2013 steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede vareeksport i 2013. Det skønnes at svare til omkring 10.000 arbejdspladser i industrien.
 
Endelig har vi givet naturen i Danmark et markant løft. Vi har investeret i en ny naturfond, der får op mod en 1 mia.kr. at skabe ny natur i Danmark for. Derudover har vi lavet Naturplan Danmark – en samlet plan for udviklingen af dansk natur, så vi kan få mere natur, der hænger bedre sammen. Og endelig har vi foretaget milliard investeringer i vores særligt beskyttede natur- og vandområder.  
 
Blandt vores vigtigste tiltag de senere år for at skabe et grønt Danmark er:
 
 • Danmarkshistoriens mest ambitiøse energiaftale, der sikrer massive investeringer i grøn omstilling af energiforsyningen i de kommende år.
 • Klimaloven, der bl.a. fastsætter rammerne for, at udledningen af drivhusgasser reduceres med 40 procent i 2020, og at Danmark skal være et lavemmissionssamfund i 2050.
 • Togfonden DK, som investerer 28,5 mia. kr. i at elektrificere vores jernbanenet, så togtransporten bliver grønnere og rejsetiden kortere. Togfonden bringer rejsetiden mellem København - Odense, Odense - Aarhus og Aarhus - Aalborg ned på én time pr. strækning. Dertil kommer en nye DSB-kontrakt, der bl.a. giver DSB mulighed for at påbegynde indkøb af el-tog til det nye jernbanenet. 
 • Takstnedsættelser for 662 mio. kr. årligt og investeringer på 2,6 mia. kr. i en bedre kollektiv transport, jf. aftale om bedre og billigere kollektiv transport.
 • To ressourcestrategier som bl.a. skal sikre, at vi i 2022 genanvender 50 pct. af vores husholdningsaffald, og at vi arbejder målrettet med affaldsforebyggelse. 
 • Oprettelse af Den Danske Naturfond, som skal investere op mod 1 mia.kr. i naturens mangfoldighed, beskyttelse af truede arter, renere vandmiljø og lavere udledning af drivhusgasser.
 • En samlet plan for udviklingen af Danmark natur. Med Naturplan Danmark sikrer vi danskerne mere – og bedre sammenhængende natur. 
 • Aftale om en ny kemikalieindsats 2014-17, der skal sikre viden om kemiske stoffers farlighed og forhindre, at problematiske stoffer skader mennesker og miljø eller hindrer genanvendelse.
 • Investeringer for 6,6 mia. kr. i bedre vand og natur i 252 særligt beskyttede natur- og vandområder. 
 • Ren-luft-pakke, der skal nedbringe den skadelige luftforurening – særligt i vores største byer. 
 • Økologisk Handlingsplan 2020, som skal sikre mere økologi blandt andet ved, at det offentlige går foran.

Læs vores 2025-plan "Ansvar for fremtiden" her

Læs mere om vores resultater på forskellige områder:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik