Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Et mulighedernes Danmark

Vores politik giver mennesker muligheder i livet. Reformer af kontanthjælp, beskæftigelsessystem, skat, dagpenge og førtidspension giver mange flere mulighed for at flytte sig fra ledighed til uddannelse og arbejde.
Vores mål er at skabe den bedst uddannede generation nogensinde. Derfor har vi givet vores børn en endnu bedre folkeskole med dygtige lærere, en alsidig skoledag og plads til fordybelse, så alle oplever at blive udfordret. Samtidig har vi investeret massivt i et løft af uddannelsesniveauet, så langt flere tager en videregående uddannelse. 
 
Økonomiske reformer har givet os råderum til at løfte Danmark fra bunden. Vi har styrket opvækstvilkårene for udsatte børn, sat ind overfor uligheden i sundhed og forbedret forholdene for mennesker med psykiske sygdomme. Vi har indført en officiel fattigdomsgrænse og fastsat en række ambitiøse sociale 2020-mål til gavn for hjemløse, misbrugere og udsatte unge.
 
Blandt vores vigtigste tiltag de senere år for at skabe et mulighedernes Danmark er:
 
 • En række arbejdsmarkedsreformer, der med individuelle og målrettede indsatser giver mennesker mulighed for at flytte sig fra ledighed til uddannelse og job. Det er den røde tråd bag reformer af kontanthjælp, førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og beskæftigelsessystemet. 
 • 750 mio. kr. årligt til bedre daginstitutioner, som styrker kvaliteten og en tidlig indsats og især er til gavn for udsatte børn.
 • En folkeskolereform, som gentænker skoledagen, opkvalificerer lærerne og giver mere tid til alsidig læring, så forskellige børn kan behandles forskelligt – og så alle lærer og udvikler sig. 
 • En reform af erhvervsuddannelserne, så der er et tilbud af høj kvalitet og med gode videreuddannelsesmuligheder for de unge, som brænder for en faglig uddannelse. 
 • Investeringer for 9 mia. kroner mere i uddannelse og studiestøtte end i 2011. 
 • 1 mia. kr. til voksen- og efteruddannelse til dem, der i dag kun har lidt uddannelse.
 • En række ambitiøse sociale 2020 mål, der skaber bedre vilkår for de mest udsatte og sårbare mennesker i samfundet.
 • En tilsynsreform der sikrer en bedre kvalitet på anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for de allermest udsatte børn og voksne.
 • Nationale forebyggelsesmål der skal sikre at danskerne får flere gode leveår fri fra sygdom, og at den sociale ulighed i sundhed reduceres.
 • En sundhedspakke med fokus på lighed i sundhed. Mennesker, der lider af kroniske sygdomme får personlig hjælp til at få mere livskvalitet i hverdagen.
 • Styrket psykiatri, som vi ønsker at ligestille med det øvrige sundhedsvæsen. Senest er afsat 2,2 mia. kr. til en psykiatrihandlingsplan, som bl.a. skal halvere brugen af tvang i psykiatrien frem mod 2020. 
 • Afskaffelse af fattigdomsydelserne (kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og starthjælpen), som fastholdt børn og voksne i fattigdom i VKO-tiden. 
 • En officiel fattigdomsgrænse, der gør det lettere at målrette politiske tiltag i forhold til udsatte grupper.
 • Forbedrede familiesammenføringsregler og ny asylaftale, så navnlig børnefamilier har fået lettere ved at skabe sig et liv i Danmark.
 • Tilladelse til at homoseksuelle må blive viet i kirken og indgå ægteskab på lige fod og med samme rettigheder som heteroseksuelle.
 • Forhøjelse af den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år, fordi børn ikke skal opgives og stemples som kriminelle voksne.
 

Læs vores 2025-plan "Ansvar for fremtiden" her

Læs mere om vores resultater på forskellige områder:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik