Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Tid & Sted

22. marts 2020 00:00
Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg
5800 Nyborg

Publiceret

01. april
2019

AFLYST: Foreningstræf 2020

TILMELD DIG HER.


Foreningstræffet afholdes i weekenden den 21.-22. marts, og vi glæder os til at se en masse radikale ildsjæle, der brænder for vores lokalforeninger.


Har du også brug for sparring, inputs og netværk ift. at drive og udvikle radikale lokalforeninger? Hvad vil vi egentlig med vores foreninger? Hvordan skabes det gode fælles arbejde i bestyrelse, blandt medlemmer og i lokalsamfundet? Og hvordan tager vi disse gode intentioner med ind i valgkampen til kommunal- og regionsrådsvalget i november 2021? Alt dette - og meget mere - kan du blive klogere på ved årets foreningstræf.


Vi starter weekenden med at arbejde omkring ”Den aktive forening” med oplæg og workshops. Her skal deltagerne bl.a. beskæftige sig med det gode bestyrelsesarbejde, hvordan der samarbejdes med lokalsamfundet, og hvilken foreningskultur vi egentlig ønsker egentlig. Det arbejde glider langsomt over i optakten til KRV21, hvor vi arbejder med forløbet i lokalforeningen fra i dag til den 16. november 2021, hvordan vi som samlet parti skal gå til kommunal- og regionsrådsvalg, og hvordan vi ruster din lokalforening bedst muligt til det.


Pris og praktik  • Pris, alt inklusiv: 500 kr. (dobbeltværelse) eller 900 kr. (enkeltværelse).

  • Rejserefusion er efter sædvanlige regler med egenbetaling på 150 kr.

  • Storkredsforeningerne fordeler en række fribilletter (svarende til deltagelse på dobbeltværelse), så tal evt. med din storkredsformand om støtte til deltagelse i træffet.

  • Alle skal tilmelde sig. Ved tilmelding vælges værelsestype, evt. værelsesmakker og/eller om man deltager med tilskud fra storkredsen.


PROGRAM FOR FORENINGSTRÆF 2020


Lørdag den 21. marts


10:15 Morgenkaffe og registrering


10:45 Velkomst, præsentation af programmet og morgensang


11:00 Den gode forening - Hvilken forening vil vi have og hvordan når vi derhen?

Den gode lokalforening er fundamentet for, at vi har et aktivt parti. Et parti, der kan diskutere og udvikle politik, opstille kandidater, opnå valg og meget mere. Men hvilke greb skal til, for at man kan skabe en åben og velfungerende forening med aktive medlemmer, der spiller sammen? Gennem konkrete øvelser og debat kommer vi tættere på disse og andre problemstillinger i denne workshop.


12:30 Frokost


13:30 Mød hinanden


14:00  Hvordan kan sekretariatet hjælpe dig som foreningsudvikler?


14:30 Vælg mellem fire parallelle workshops


1) Det gode bestyrelsesarbejde

Arbejdet i bestyrelsen er fundamentet for den gode lokalforening. Men hvordan skabes det gode bestyrelsesarbejde egentlig? Hvordan byder man nye medlemmer velkommen - og hvordan holder man fast i de nuværende? Det - og meget mere - bliver temaerne for denne workshop, som kommer til at give de deltagende konkrete værktøjer med hjem.


2) Kontakt med medlemmer – opgavefordeling i øjenhøjde

I denne workshop får du redskaber til at møde medlemmerne i øjenhøjde og engagere dem i det, der optager dem mest. Samtidig får du værktøjer til at finde konkrete opgaver, som medlemmerne kan arbejde med og dermed sikre en god opgavefordeling i foreningen, der aktiverer flest mulige medlemmer.


3) Det gode møde

Workshoppen tager udgangspunkt i formulering af rammer for mødeafholdelse. Målet er, at få indsigt i og ideer til, hvordan vi kan etablere nogle demokratiske, indlevende og medinddragende processer, der leder frem til beslutninger.


4) Samarbejdet med lokalsamfundet

I denne workshop sætter vi spot på, hvad der skal til for at samarbejde med spændende folk, foreninger, institutioner og virksomheder samt andre politikere i eget lokalområde. Vi hører om, hvad Radikale Venstre i Rebild har gjort og arbejder derefter med, hvad vi kan få ud af det i eget lokalområde. I denne workshop går du hjem med ideer og planer lige til at implementere, og der kommer fokus på sidegevinster og synergier.


16:30 – 17:30 Hjælp til selvhjælp

Gruppeøvelser der hjælper dig til at løse konkrete udfordringer i din lokalforening.


18:30-19:00 Optakt til middagen


19:00 Middag

Pub Quiz 


Søndag den 22. marts


Morgenmad


9:00 Godmorgen og morgensang


9:15 Lokalforeningernes proces frem til KRV21

En workshop hvor vi skal udvikle et forløb, der beskriver foreningens arbejde frem til den 16. november 2021.


10:00 Kaffepause


10:10 Understøtter vedtægterne det vi vil i foreningen?

Hvordan passer vedtægterne med den udarbejdes proces udarbejdet i workshoppen umiddelbart forinden?  Skal vedtægterne opdateres? Hvordan og hvornår?


11:15 Sådan går vi samlet til kommunalvalg


12:00 Frokost


13:00 Politikudvikling – så alle er med!

Oplæg og workshop af Marlene Voigt

Marlene Voigt vil med afsæt i designmetode, co-design og co-creation præsentere en procestilgang, som skal udgøre et supplement til den politiske værktøjskasse.


14:00 Handlingskortet - fra træf til realiteter

Denne sidste handling på foreningestræffet drejer sig om at vælge de bedste handlinger ud, som I går hjem med. Det betyder, at du får kvalificeret feedback på din begejstring for at gå hjem og gøre weekendens erfaringer til virkelighed. Vi spiller handlingskortet!


14:45 Opsamling og afrunding af Foreningstræffet


15:00 Tak for nu


Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik