Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

Radikale Venstre 30. june
2014

Formandskonference med team spirit

Lørdag d. 21. juni deltog over 30 formænd fra kommuneforeninger på tværs af landet i Radikale Venstres første årlige formandskonference. Hensigten er at klæde formændene bedre på til arbejdet i foreningerne – et vigtigt mål, fortæller næstformand Emil Dyred.
“Vores formænd står i spidsen for foreninger, som udgør rammen for vores medlemmers politiske indflydelse. Derfor skal vi også give dem de redskaber, der er nødvendig for at kunne styrke medlemmernes mulighed for at være med. Nogle af vores formænd er jo helt nye mens andre er gamle i gårde, men de kan alle sammen have gavn af at tænke i nye baner og få inspiration, både fra andre foreninger rundt omkring i landet og fra folk udefra.”
 
Af Jesper Boe Jensen 
 
Den næstsidste lørdag i juni slog Hotel Nyborg Strand sine glas døre op for Radikale Venstres første formandskonference. Efter planen bliver konferencen en årligt tilbagevendende begivenhed. Og der var da også stor interesse for at deltage på præmieredagen. Over 30 deltagende var mødt op i Nyborg, hvor de blandt andet skulle lære om, hvordan man arbejder med frivillige, fordelene ved vidensdeling og de mange muligheder, Radikale Venstres nye IT-system tilbyder. 
 
Blandt de deltagende formænd var Lene Knüppel fra Glostrup. Hun er glad for, hun var med:
 
”Jeg synes, formandskonferencen var et virkelig godt initiativ. For det er vigtigt, at formændene fra de forskellige radikale kommuneforeninger samles indimellem, så man får mulighed for at lære hinanden at kende, netværke og udveksle erfaringer. Til dagligt er man jo ret alene om formandspost, så det kan være rigtig godt at få nogle tips og inspiration fra andre. Jeg tror virkelig på, vi kan lære en masse af hinanden.”
 
Redskaber til medlemsinddragelse 
Blandt oplægsholderne på dagen var skatteminister Morten Østergaard og præsident for Røde Kors Hanna Line Jacobsen. Derudover var der også en introduktion til den radikale organisation af partiets næstformand Emil Dyred. Han mener, at arrangementer som lørdagens konference er afgørende for formændenes mulighed for at få partiets medlemmer i spil: 
 
“Vores formænd står i spidsen for foreninger, som i høj grad udgør rammen for vores medlemmers politiske indflydelse. Derfor skal vi også give dem de redskaber og den viden, der er nødvendig for at kunne styrke medlemmernes mulighed for og lyst til at være med. Nogle af vores formænd er jo helt nye mens andre er gamle i gårde, men de kan alle sammen have gavn af at tænke i nye baner og få inspiration, både fra andre foreninger rundt omkring i landet og fra folk udefra. Det skal den årlige formandskonference være med til at sikre."
 
Næstformanden peger samtidig på, at Radikale Venstre netop er et parti, hvor mulighederne for direkte medlemsindflydelse er betragtelige:
 
”Radikale Venstre er et af de partier, hvor der er kortest til politisk indflydelse. Mulighederne er der, hvad enten man vil diskutere aktuel politik med de folkevalgte eller selv støbe kuglerne. Tag et konkret eksempel. Inden vi vedtager politiske programmer i Hovedbestyrelsen, skal de sendes i høring i vores kommuneforeninger, som kan kommentere på oplægget og foreslå ændringsforslag. Det betyder, at man i Slagelse og Skive kan sætte sig ned og formulere sine politiske holdninger, som vores programudvalg så skal forholde sig til. Det er en direkte mulighed for at få indflydelse på partiets politik,” understreger Emil Dyred. 
 
Uddeleger og gør dig synlig
Hvis Lene Knüppel skal pege på én ting, hun tog med sig fra konferencen, var det rådet fra oplægsholder Kristina Siig, tidligere kommuneforeningsformand, om at huske at uddelegere nogle af de mange opgaver, man sidder med som formand:
 
”Det fik sat nogle tanker i gang,” fortæller Lene Knüppel. ”Det er en af de ting, jeg selv synes er svær, og som Kristina Siigs oplæg fik mig til at indse, jeg må øve mig lidt mere på. Det er jo vigtigt at trække på sin bestyrelse og folk rundt omkring og at bruge løs af deres mange kompetencer. Og så handler det meget om at afstemme forventningsniveauet i forhold til, hvad man har af ressourcer, så man kan indrette sig derefter.”
 
En anden ting, formanden fra Glostrup har taget med sig fra konferencen i Nyborg, er opfordringen fra formanden på Stevns, Bjarne Hendrichsen, om at gøre sig synlig i lokalsamfundet ved at engagere sig i kommunens foreningsliv:
 
”Den opfordring tænker jeg bestemt kunne være værd at dyrke. Jeg er selv kommet med i bestyrelsen i Glostrup Foreningsunion, og det er med til at udvide mit netværk og giver mig mulighed for at lave nogle tværpolitiske ting. Det handler jo i bund og grund om at gøre sig synlig i lokalsamfundet, hvilket så kan være med til at skabe en interesse for, hvad man så også mener politisk. Det var et rigtig godt og konkret råd.”
 
Mulighed for indflydelse
Emil Dyred var mødt op på konferencen for at give de deltagende en indføring i Radikale Venstres opbygning og organisation. Men det er vigtigt for næstformanden at pointere, at det ikke kun er formændene, der bør kende til det område, men også de ”menige” medlemmer. For den byder på uanede muligheder for indflydelse:
 
”Som radikalt medlem har du både ret til at deltage i og bruge din stemme til at få indflydelse på det politiske arbejde i partiet. Det rummer organisationen et utal af muligheder for på alle niveauer. Man kan orientere sig om disse muligheder på radikale.dk. Vi holder også løbende intromøder for nye medlemmer, hvor man kan blive klogere på partiets politik og opbygning. Og så vil jeg anbefale, at man tager kontakt til sin lokale kommuneforeningsformand for at høre mere om, hvordan man blive aktivt lokalt og på landsplan.” 
 
Datoen for næste års konference ligger endnu ikke fast. Men Lene Knüppel er ikke i tvivl om, at hun vil deltage. For ud over tips, viden og gode ideer, er formandskonferencen også et sted, hvor hun kan ”bonde” med sine andre radikale formandskollegaer:
 
”Sådan en konference som den her er jo med til at skabe det fællesskab og den team spirit, der gør, at man – når arbejdet med formandsposten synes lidt overvældende – kan tænke: Jeg er ikke alene om det her. Det er noget, vi løfter i fællesskab. Og vi ved, at der altid er mulighed for at hente hjælp enten hos Radikale Venstres sekretariat eller hos hinanden,” slutter formanden fra Glostrup.  
 
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik