Holdningspapir om FN’s verdensmål og COP21 | Radikale Venstre

Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

31. august
2017

Holdningspapir om FN’s verdensmål og COP21

Kommissorium for holdningspapir om FN’s verdensmål og COP21
Formand: Niels Monberg
 
Klimamålene COP21
EU har på vegne af Danmark og de øvrige medlemslande fremlagt ét samlet reduktionsbidrag. Bidraget lyder på en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 40 procent i 2030 i forhold til i 1990, som skal fordeles landene i mellem gennem EU’s egne forhandlinger.   Danmark er pt. omkring 33% reduktion i forhold til 1990.
 
En 40 % reduktion på EU-plan er kun begyndelsen, da vi iflg. aftalen senest i 2080 skal ned på en 0-netto-emission. En netto nul-emission. Og dette er i forhold til en forpligtende og global klimaaftale mellem 196 lande. 
 
I aftalen ligger en ambition om, at den endelige temperaturstigning hvor kurven gerne skal flade ud, skal ligge mellem 1,5o og 2o. 
 
Når vi snakker om at gå hele vejen imod en nul-emission, er det klart at vi ikke kan nå i mål med bare at optimere, skrue ned og spare. Vi skal naturligvis kunne holde varmen, have mad at spise, tøj på kroppen og kunne bevæge os rundt. Der er derfor behov for langsigtede, forpligtende og ambitiøse planer for, hvorledes vi sikrer, at omstillingen sker mest hensigtsmæssigt og mest økonomisk rentabelt.
 
CO2-kvoter og sektorer
I flere årtier har energisektoren været belagt med energikvoter, og har været pålagt at reducere egne emissioner eller at påvise at fx. slutbrugere sørgede for, at reduktionerne indtraf. Derfor ser man en lang række tiltag, hvor energiudbyderne tilbyder hjælp til, at forbrugerne opnår energibesparelser i hjemmet. Energisektoren er således den ’kvotebelagte sektor’. Dog står energisektoren ’kun’ for mellem 25 og 40% af den samlede udledning, og derfor vil vi være nødt til også at se på udlederene udenfor den kvotebelagte sektor, populært kendt som de 3 ’B’er; Biler, Boliger og Bønder for at nå til nul-emission i 2080.
 
FN’s 17 Verdensmål
En anden international aftale, der også er relevant at referere til (omend den desværre ikke er lige så forpligtende som Parisaftalen) er de 17 verdensmål (”FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling”). 
Rigtig mange af disse mål relaterer sig til miljø og klima. Se nærmere om klimamålene her. 
 
Holdningspapir om COP21 og FN’s 17 Verdensmål
Da de kvotebelagte emissioner udgør under halvdelen af de aktuelle emissioner, må vi i Danmark, hvis vi skal leve op til vore internationale forpligtelser, tage fat på de ikke-kvotebelagte områder. 
Holdningspapiret skal således indeholde politiske målsætninger for hvordan vi når til nul-emission inden for landbrug, transport og privat opvarmning. Dette skal ske under hensyntagen til den relevante del af de 17 FN-mål.
 

Omtalte personer

Niels Monberg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik