Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

28. november
2016

Karakterer på ungdomsuddannelserne

Formand: Gitte Madsen

Kommissorium for holdningspapir om anvendelse af karakterer på ungdomsuddannelserne

Det ønskes, at skrivegruppen indenfor de givne rammer for holdningspapirer giver et overblik over fremførte holdninger vedr. brug af karaktergivning som pædagogisk værktøj og som grundlag for senere at kunne bedømme unges kompetencer og muligheder, herhjemme og i udlandet.
 
Der ønskes specielt et fokus på anvendelse af karakterer ved afslutningen af skoleforløb og ved efterfølgende optagelse på uddannelsesinstitution.
 
Det ønskes at skrivegruppen formulerer alternativ(er) til karakterer som evalueringsmetode på ungdomsuddannelserne, særligt med henblik på smidige overgange fra folkeskolen og til videregående uddannelser og til uddannelse i udlandet. Alternativerne må også gerne kunne anvendes i grundskolen og på de videregående uddannelser.
 
Det ønskes, at skrivegruppen på baggrund af argumenter og empiri fremsætter et forslag til generelle, politiske principper for området.
 
Det ønskes, at skrivegruppen fremsætter kvalificerede forslag til særlige områder, som hensigtsmæssigt kunne afvige fra de generelle principper.