Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Klima og energi

Vi vil give vores børn en grøn fremtid. Vores mål er at gøre Danmark helt fri af kul, olie og gas i 2050, så vores samfund udelukkende er baseret på ren, vedvarende energi. Tiden er kommet til at sætte et nyt mål. I den kommende valgperiode skal der indgås et nyt energiforlig, og det er afgørende at sætte et nyt, ambitiøst pejlemærke. Inden 2030 skal den danske udledning af drivhusgasser være reduceret med 55 procent i forhold til 1990.
Vindvejen frem for kulstien
Radikale Venstre vælger vindvejen frem for kulstien frem mod 2050. Vi ønsker et endegyldigt farvel til kul, olie og naturgas i 2050, og vi er stolte af energiaftalen og klimaloven, som fører de grønne visioner ud i livet. Derfor insisterer vi på, at energiforliget fra 2012 fastholdes, og at der findes en løsning for elafgiften PSO, som styrker den grønne omstilling. Inden 2030 skal den danske udledning af drivhusgasser være reduceret med 55 procent i forhold til 1990. Dette vil vi gøre ved at firedoble vindkapaciteten og supplere vind med blandt andet biomasse, biogas og solceller. Endelig vil vi satse på energibesparelser og indrette regulering, rådgivning og afgifter, så ressourcerne udnyttes optimalt. For den reneste og billigste energi er fortsat den, vi ikke bruger.
 
Vindmøllerne skal drive transporten
For at udnytte strømmen fra vindmøllerne optimalt, skal de ikke bare drive vores energiforsyning, men også vores biler og tog, som fremover skal køre på el. Med Togfonden DK har vi sikret, at jernbanen bliver elektrificeret og at der blive timedrift mellem landets største byer. Samtidig har vi indgået en DSB-aftale, der gør det muligt for DSB at påbegynde indkøb af nye el-tog.  Inden sommeren blev vi enige med regeringen om at dele togfonden i to faser. Første fase udmønter vi de 13,5 mia. kr, der er i fonden til elektrificering af jernbaner og introduktion af klimavenlig El-tog, som virker. Anden fase foretager vi de resterende investeringer i takt med at midlerne tikker ind. Vi arbejder samtidig for at skabe et intelligent energisystem, der bl.a. kan sikre, at elbilerne kan lades op, når vindmøllerne snurrer hurtigst og elprisen er lavest. Lastbiler, fly og skibe skal fremover drives af biobrændstoffer fremstillet på bl.a. halm og affald på store brændstoffabrikker. Der står et kæmpe eksportmarked og venter på de, der formår, at få teknologien ned i pris. Det kan blive Danmark, hvis vi skaber det fornødne hjemmemarked nu. Det vil vi arbejde for.
 
Vi vil leve af grønne løsninger
Radikale Venstre ønsker at Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling, som alle lande skal igennem. Vi vil både gøre verden grønnere – og samtidig leve af vores indsats. Og vi er godt på vej. Danmark er endnu det land i verden der gør mest for at bekæmpe klimaforandringer. Samtidig er vi det land i verden, der har det bedste erhvervsklima – ikke mindst for grønne investeringer. Og det betaler sig at være nummer 1 i verden. Alene i 2014 steg vores eksport af grønne varer og tjenester med 9 pct. til godt 72 mia. kr. og der er omkring 59.000 arbejdspladser knyttet til produktion af grønne varer og tjenester.  Samtidig er Danmark blevet en magnet for grønne investeringer. Derfor vælger store internationale IT-virksomheder, såsom Apple og Facebook, Danmark til at placere deres datacentre i. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik