Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Læreruddannelse på kandidatniveau og tæt på praksis

Vores lærere skal være i stand til at udvikle skolen, mens de er i den. Så vi får en skole, der sprudler, inspirerer og klæder vores børn godt på til det samfund, som venter dem – også når det forandrer sig.
Derfor foreslår Radikale Venstre, at læreruddannelsen løftes til kandidatniveau, men forankres i praksis. Derfor kalder vi det en professionskandidat, og derfor vil vi bevare uddannelsen på professionshøjskolerne.
 
Skolen skal give vores børn de kundskaber og færdigheder, som sætter dem i stand til at handle klogt, at gå til verden med både kritisk sans og optimisme og til at forme fremtiden i stedet for blot at blive formet af den. De skal blive hele og frie mennesker.
 
Det stiller store krav til vores lærere og til skolens evne til at udvikle sig. Ikke mindst i den tid, vi lever. Vores børn vokser op i et samfund med højt tempo, et virvar af informationer og stor omskiftelighed. Det er let at blive blæst omkuld, hvis ikke man er vokset op med tro på sig selv og et stærkt ståsted i livet. Men får vores børn det sikre ståsted og de kundskaber, der skal til, rummer fremtiden også store muligheder for, at de kan skabe en bedre verden sammen med andre – med afsæt i noget af det, som vi er bedst til i Danmark. 
 
Vi har en stærk tradition for at lære vores børn at tænke kritisk, arbejde selvstændigt, indgå i fællesskaber og finde løsninger sammen. Derfor har Danmark også et enestående udgangspunkt for at skabe verdens bedste skole til at møde nutiden og fremtiden. Men det kræver, at vi konkret får gjort vores dannelsestradition nærværende i fagene og i skolen som sådan. Dét er grunden til, at vi nu vil give læreruddannelsen et markant løft – til en femårig professionsuddannelse, der matcher de internationale krav til kandidatuddannelser.
 
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik