Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Lighed for loven

Forestil dig to piger. Lige gamle. Lige startet i skole. Og begge har det svært med sproget. Den eneste forskel på dem er, at den ene bor i en fredelig provinsby, mens den anden bor i et udsat boligområde. Fremover skal pigen i det udsatte boligområde blive i børnehaveklassen, mens pigen i provinsbyen kan fortsætte i 1. klasse.
Forestil dig, at "ghetto"-prædikatet reserveres til kun de udsatte boligområder, hvor flertallet har anden etnisk baggrund end dansk. Og at disse områder fremover underlægges helt særlige regler, der kun gælder dér og ikke i resten af det danske samfund.
 
Forestil dig, at du ikke længere frit kan vælge hvor i landet, du vil bo, hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Gør du det, må du fremover ikke bosætte dig i et af de i alt 16 udsatte boligområder i Danmark, der har opfyldt "ghetto"-kriterierne i flere år.
 
Jeg ville ønske, at ovenstående var fri fantasi. Men det er desværre resultatet af de "ghetto-aftaler", som Mette Frederiksen, Kristian Thulesen-Dahl og Lars Løkke netop har indgået. Aftaler, hvis erklærende formål er at komme parallelsamfund til livs. Hvis man nu skulle komme i tvivl. 
 
I det Danmark, jeg kæmper for, beslutter politikerne ikke, hvor vi må bo – eller hvilket tøj vi må gå i for den sags skyld. I det Danmark, jeg kæmper for, udskammer vi ikke en etnisk underklasse og laver regler, der kun gælder for dem. Og i det Danmark, jeg kæmper for, afholder vi ikke stopprøver i børnehaveklassen for børn med bestemte adresser, men behandler børn med samme sproglige udfordringer ens. I det Danmark, jeg kæmper for, finder vi rigtige løsninger på virkelighedens problemer, fremfor mere ørkesløs symbolpolitik.
 
At vi er lige for loven er en af de mest grundlæggende værdier i vores samfund. "Ghetto"-aftalerne er et syvmileskridt i den stik modsatte retning. Nævn mig bare ét sted i historien, hvor der er kommet noget positivt ud af at sætte "dem" og "os" på paragraf, som det sker her?
 
Vi skal finde mod til forandring og til at gøre op med to årtiers vedholdende forsøg på bare at grave grøfterne mellem os dybere. Vi skal kæmpe for noget – og ikke imod nogen. Lad os dog én gang for alle enes om at finde rigtige løsninger på virkelighedens problemer.
 
Hvorfor ik?
 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik