Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Markante radikale aftryk på nyt forsvarsforlig

Der er indgået nyt forlig om forsvaret. Ønsket om et højere forsvarsbudget har ikke groet i den radikale baghave, men det har været afgørende for os at sikre, at de 12,5 nye milliarder kroner over de næste seks år bliver brugt så fornuftigt som muligt. Det er i vidt omfang lykkedes!
Fem radikale aftryk på nyt forsvarsforlig:
 
  • Markant løft til freds- og stabiliseringsindsatser. Radikale Venstre har sikret et løft af den såkaldte freds,- og stabiliseringsramme med hele 75%, så Danmark kommer til at bruge 150 mio. kr. om året alene til at forebygge og stabilisere konflikter, når løftet er fuldt indfaset i 2023. Dette vil ske både i regi af FN, NATO og andre koalitioner. Udover dette beløb løftes puljen til internationale operationer (INTOPS) fra 500 til 750 mio. kr. om året, hvor det også er lykkedes at præcisere, at disse midler ikke kun skal gå til skarpe operationer, men også til stabiliseringsindsatser.
 
  • Stærkt forbedret cyberforsvar. Det er lykkedes at få et substantielt løft af vores cyberforsvar. De seneste år har vist en øget cybertrussel fra både civile hackere og ikke mindst statsstøttede grupper fra blandt andet Rusland. Både når det handler om egentlig fjendtlig hacking, om fake news og om påvirkning af frie demokratiske valg, er der brug for helt andre ambitiøse indsatser. Derfor er der i forliget bl.a. afsat 900 mio. kr. til en markant styrkelse af Center for Cybersikkerhed.
 
  • Bedre udstyr til beredskabet. Beredskabet er nu en del af forsvarsforliget, og Radikale Venstre har sikret 25 mio. kr. til nyt udstyr, der gør det muligt for beredskabet i hele rigsfællesskabet at tage hånd om især flere ekstreme vejrhændelser som følge af klimaforandringerne, Dertil har vi sikret, at hele 125 af de nye værnepligtige vil gå til Beredskabet.
 
  • Forskning i krig og folkeret. Når der anvendes så mange midler til forsvaret, er det afgørende, at vi også forsker i både vores succeser og fiaskoer, så vi løbende lærer af vores erfaringer. Radikale Venstre har sørget for, at der nu afsættes ekstra midler til forskning med særligt fokus på nutidens forsvarspolitiske dilemmaer, herunder de særlige folkeretlige udfordringer ved krigsførelse i cyberspace og anvendelse af nye ny krigsteknologier som droner og krigsrobotter.
 
  • Flere midler til Arktis. I forsvarsforliget tages endnu et skridt for at sikre et stærkt samarbejde mellem især Grønland og Danmark, ikke mindst på beredskabsområdet. For Radikale Venstre har det været afgørende både at tilføre nye ressourcer – 235 mio. kroner - og at der også lægges op til et stærkere samarbejde med de grønlandske myndigheder og involvering af unge grønlændere i beredskabet og andre dele af Forsvaret i Grønland.
 
Med denne håndfuld markante indrømmelser har Radikale Venstre tilsluttet sig aftalen også selvom vi måtte acceptere de 500 værnepligtige, som regeringen spillede ud med, hvoraf ganske mange skal i det civile beredskab.
 
Vigtigst for os er det, at det danske forsvar også i fremtiden kan bruges til både forebygge nye væbnede konflikter og kommer videre fra dem, der er overstået. Danmarks nye brigade kommer ikke bare til at gå og vente på, at russerne kommer, men kan spille aktivt med i en række forebyggende og stabiliserende internationale indsatser, der er helt nødvendige for at nå vores ultimative mål: At vinde freden.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik