Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Ny handlingsplan for organdonation vil redde liv

Regeringen og Enhedslisten, SF, Venstre samt Dansk Folkeparti lancerer i dag en national handlingsplan for organdonation. Den skal fastholde danskernes positive holdning til organdonation og få flere til at tage stilling.
Regeringen og Enhedslisten, SF, Venstre samt Dansk Folkeparti har netop offentliggjort en national handlingsplan for organdonation, som skal sikre, at så mange som muligt med behov for et nyt organ får mulighed for transplantation. Et vigtigt tiltag som kommer til at redde liv, mener Radikale Venstres sundheds- og psykiatriordfører, Camilla Hersom.
 
"Det har længe været en radikal mærkesag at styrke mulighederne for organdonation. Hver donor betyder et nyt organ til 3-4 danskere, hvis liv afhænger af en transplantation. Vi bør derfor gøre alt for, at der ikke bliver tabt en eneste potentiel donor. Jeg stolt af, at regeringen og Enhedslisten, SF, Venstre og Dansk Folkeparti i dag har lanceret en ambitiøs handlingsplan om fremtidens organdonation", siger Camilla Hersom.
 
Over 400 danskere lever i dag med et svigtende organ i håbet om at kunne få transplanteret et nyt. Derfor mener den radikale politiker, det er vigtigt, at arbejde målrettet med at forbedre og styrke indsatsen på hele transplantationsområdet.
 
"Den nye handlingsplan kommer hele vejen rundt om transplantationsområdet. Vi styrker oplysningsindsatsen og understøtter danskernes i forvejen positive holdning til organdonation. Vi fremlægger nye initiativer, bl.a. nudging, som skal få endnu flere til at tage stilling til det svære spørgsmål om organdonation. Og vi højner opmærksomheden i sundhedsvæsenet, så vi sikrer, at der i alle relevante tilfælde tages stilling til organdonation rundt om på sygehusene", forklarer Camilla Hersom.
 
Et nyt tiltag i handlingsplanen er, at Sundhedsstyrelsen fremover skal gøre brug af nudging, for at få flere danskere til at tage stilling til, om de vil stå i donorregisteret. I første omgang er der tale om forsøg på hhv. borger.dk, sundhed.dk og e-boks. Initiativet bringer debatten organdonation ud af lang tids dødvande, mener den radikale politiker.
 
"Når fire ud af fem danskere har en positiv holdning til organdonation, men blot hver femte dansker rent faktisk har tilmeldt sig donorregisteret, så siger det mig, at der skal tænkes nyt for at få flere til at tage stilling. Men løsningen er ikke formodet samtykke, hvor alle automatisk er tilmeldt registeret. Nudging handler om at spørge danskerne på de rigtige tidspunkter, for når flere tager stilling, vil langt flere mennesker af egen vilje tilmelde sig donorregisteret. Samtidig holder vi fast i den enkeltes ukrænkelige ret til at bestemme over egen krop", slutter Camilla Hersom.
 
Handlingsplanen følger op på de anbefalinger, som et ekspertudvalg præsenterede tidligere på året og består af 23 konkrete initiativer inden for følgende indsatsområder:
 
• Bedre anvendelse af eksisterende donorpotentiale
• Bedre omsorg for pårørende
• Donorpleje tidligere i forløbet hos uafvendeligt døende
• Mulighed for flere levende donorer (nyretransplantationer)
• Transplantation af organer fra hjertedøde donorer
• Initiativer for at få flere til at tage stilling til organdonation
 
 

Omtalte personer

Camilla Hersom

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik