Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

På ligestillingsområdet er Danmark en ”stormagt”

I februar var jeg så heldig som radikal ligestillingsordfører at deltage i FNs Kvindekommission, og det var fedt at mærke, hvordan Danmark på ligestillings- og udviklingsområdet er en af ”stormagterne”, og hvordan alle gerne vil tale med Danmark, på møderne og i korridorerne. Den danske delegation deltog i Kommissions årlige samling, som i år havde fokus på opfyldelsen af 2015-målene med relevans for kvinder og piger, og input til de nye post2015 mål, som forventes besluttet under FN’s Generalforsamling i september 2015. I år var der særligt fokus på alle typer vold og chikane mod kvinder og piger, som mange mener delvist har manglet i de overordnede mål. 
 
FN’s Kvindekommission så dagens lys tilbage i 1946 med det formål at sikre kvinders ligestilling og promovere kvinders rettigheder. I dag er det fortsat kvinders ligestilling, som er hovedfokus for kommissionens arbejde, men også ligestilling i bredere forstand, herunder LGBT, homoseksuelles rettigheder mv. er i stigende grad i fokus, men som også er meget kontroversielle emner, når lande som Den Islamiske Republik Iran og Vatikanet tørner sammen med eksempelvis landene i Nordvesteuropa og Canada. FN-organisationen UN Women har de seneste par år været sekretariat for kommissionen og spiller en aktiv rolle for at sikre en sluterklæring efter de to ugers forhandlinger. En organisation vi også havde flere spændende møder med under opholdet.   
 
Foruden folketingsdelegationen var den radikale minister for ligestilling Manu Sareen deltager og holdt taler ved flere lejligheder, ligesom Kronprinsesse Mary, som har engageret sig meget i både kvinder og pigers rettigheder, men også seksuelle og reproduktive rettigheder, såsom retten til prævention osv., var til stede. 
 
Sammen med delegationen fra Folketinget deltog jeg i løbet af ugen i en række side events med et bredspektret fokus på alt fra Ghana, som er en af front-runnerne i Afrika, og deres ligestillingsindsats til ligestillingssamarbejde i Norden i form af eksempelvis Nordisk Forum. Særligt kan nævnes den dansk-britiske side event med fokus på sexisme og chikane af kvinder i dagliglivet med oplæg af mandeforsker Professor Michael Kimmel fra Stony Brook University i New York og Laura Bates fra Storbritannien. Sidstnævnte har med projektet ”Everyday Sexism” fået op mod 50.000 henvendelser fra kvinder, som fortæller deres personlige historier om oplevelser af sexisme og chikane i dagligdagen. Netop hverdagssexisme er også noget, jeg sammen med ministeren har holdt møde med Phumzile Mlambo-Ngcuka, forkvinden for UN Women, om, og som i mange lande, Danmark inklusive, eksisterer i et ikke ubetydeligt omfang. Så det var et rigtigt interessant arrangement.  
 
Udover side events deltog delegationen i IPU’s (Den Interparlamentariske Union) parlamentarikerdrøftelse med fokus på kvinders politiske involvering, hvor der trods fremskridt er en lang række lande, hvor kvinders deltagelse i politik fortsat er begrænset. Endvidere havde jeg med delegationen, og det var nok det mest spændende, en række bilaterale drøftelser med bl.a. den tunesiske viceminister for ligestilling, marokkanske parlamentarikere og en canadisk parlamentariker og repræsentant fra det canadiske ligestillingsministerium. Fokus for mødet med de canadiske repræsentanter var især Canadas arbejde for at bekæmpe vold mod kvinder, hvor de særligt har haft fokus på involvering af mænd og drenge, noget jeg meget gerne vil have, vi også herhjemme sætter mere fokus på. Både i forhold til bekæmpelsen af vold, chikane og sexisme, men også i forhold til ligestillingen generelt.  Canadierne fortalte om en bred vifte af interessante initiativer med bred involvering af alle interessenter, herunder statslige institutioner, lokalregering, civilsamfund, sportsklubber og skoler og højere uddannelsesinstitutioner, og flere ting syntes helt bestemt relevant at kigge på i dansk kontekst.  
Den tunesiske viceminister kunne levere opløftende oplysninger om deres arbejde for kvinders ligestilling, og hvordan deres nye progressive forfatning kan blive en løftestang for en stærkere indsats for ligestillingen og stærkere lovgivning på området i Tunesien, da de har skrevet ligestilling og kvinders rettigheder ind i flere af forfatningens artikler. 
 
Forhandlingerne om sluterklæringen, hvor Danmark forhandler fælles med EU-landene, som delegationen også af flere omgange overværede og deltog i morgenmøder om hver morgen, forløb som forventet langsommeligt. Særligt Vatikanstaten markerede sig med meget konservative synspunkter, som ikke vidner om nye toner i forhold til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder trods ny pave. Forhandlingerne nåede dog i mål fredag den 21. marts 2014. Direktøren for UN Women’s kontor i Danmark, Asger Ryhl, sagde i den forbindelse: ”Aftalen repræsenterer for mig at se et vendepunkt på vejen mod en ny global udviklingsorden, der sætter empowerment af kvinder og piger mere og mere i centrum. FN’s medlemsstater har understreget, at mens millennium-udviklingsmålene (MDG’erne) har været medvirkende til fremskridt på mange områder, eksempelvis piger skolegang, er de fortsat uafsluttede, så længe uligheden mellem kønnene fortsætter”. 
 
For mig vidner det, Asger Ryhl siger, om, at det er vigtigt, at lande som Danmark prioriterer at deltage i den globale ligestillingskamp. Selvom det går langsomt og selvom om der sågar til tider er tilbageslag i udviklingen, så hjælper det, og vi er på rette vej. Og ligestillingsstormagterne må altså være de sidste, som giver op. 
 
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik