Politisk værksted | Radikale Venstre

Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Tid & Sted

01. april 2017 10:45
Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2
5800 Nyborg

Publiceret

Radikale Venstre 25. maj
2016

Politisk værksted

Vær med at diskutere og udvikle radikal politik sammen med den radikale folketingsgruppe lørdag den 1. april. Vi mødes i Nyborg, hvor der vil være fire politiske værksteder med hver sit tema: 
 
  • "Europa - hvad nu" med Martin Lidegaard, Zenia Stampe, Morten Helveg Petersen og Jens Rohde. 
  • "Den gode folkeskolekommune" med Morten Østergaard. 
  • "Fremtidens arbejdsmarked" med Sofie Carsten Nielsen. 
  • "Familiepolitik" med Lotte Rod. 
 
Praktisk
De politiske værksteder begynder kl 10.45 og slutter kl 14 med en fælles politisk drøftelse. Der er tilbud om en enkel frokost til 100 kr, men det er også muligt selv at tage madpakke med. De politiske værksteder er åbne for alle radikalt sindede personer, og medlemmer af Radikale Venstre kan få rejserefusion for den del af togbilletten, der overstiger 150 kr. Fra kl 14 til 16 er der møder i Radikale Venstres dialogfora og udvalg.
 
Tilmeld dig her 
https://podio.com/webforms/17860577/1199977
-
 eller brug formularen nederst på denne side.
 
Programmer for de politiske værksteder lørdag den 1. april:
 
Europa – hvad nu?
Mød bl.a. Martin Lidegaard, Zenia Stampe, Morten Helveg Petersen og Jens Rohde.
 
Arrangeret af Radikale Venstres dialogforum for europapolitik og internationalt udvalg.
 
Dialogforum for Europapolitik indbyder sammen med Internationalt Udvalg til paneldebat og politisk værksted om Europa. I en tid med Trump, Brexit og krig i Ukraine er det europæiske samarbejde sat under pres. Med årets valg i Tyskland og Frankrig, hvor Merkel udfordres af AfD og en Le Pen, der har lovet en fransk afstemning om EU, bliver 2017 også et år, hvor meget står på spil og bølgerne kommer til at gå højt. Under overskriften "Europa - hvad nu?" vil vi skabe en debat om hvilken virkelighed vi står i og hvad fremtiden kan bringe. 
 
I panelet har vi Radikale Venstres to medlemmer af Europa-Parlamentet Jens Rohde og Morten Helveg og de to radikale folketingsmedlemmer, tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard og Europaordfører Zenia Stampe. Debatten vil tage aktuelle emner op og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Efter en kort pause vil der være opdeling i mindre politiske værksteder under ledelse af Jens, Morten, Martin og Zenia, der hver vil tage et aktuelt emne op.
 
Program:
10.45-11.00 Velkomst med kaffe
11.00-11.30 Paneldebat
11.30-11.45 Kort pause
11.45-12.15 Politisk værksted 
12.15-12.30 Afrunding
12.30-13.15: Frokost
13.15-14.00: Fælles opsamling fra alle dagens politiske værksteder og aktuel politisk drøftelse.
 
Den gode folkeskolekommune
Mød bl.a. Morten Østergaard.
 
Arrangeret af Radikale Venstres dialogforum for uddannelse og forskning.
 
Skole- og børneområdet bliver helt centrale for Radikale Venstre i det kommende KV17. 
 
Radikal skolepolitik handler som bekendt om det hele menneske, den kreative folkeskole, anderledes undervisningsformer og mere tid til børnene. På den anden side ønsker vi mindre fokus på tests, karakterræs, kanoner og ensidige faglige færdigheder. 
 
Det radikale skolesyn er at fremme trivsel, selvværd, demokratisk dannelse og det som kaldes 21.century skills. Dette samtidig med at skolen og de forudgående og sideløbende pasningstilbud ikke i for høj grad bliver et sted, hvor kun boglige færdigheder tæller, men hvor den sociale arv bliver brudt, så alle børn får lige muligheder.
 
Spørgsmålet er imidlertid hvordan dette gøres i praksis med de rammer Folketinget har sat for den danske folkeskole. Hvilke konkrete tiltag kan vi gå til valg på? Det vil selvfølgelig være forskelligt fra kommune til kommune, men i denne workshop vil vi alligevel undersøge om der kan gives (fælles?) bud på dette, til inspiration for vores kandidater til kommunalvalg 2017, og måske også inputs til en fælles kampagne.
Vi håber at du efter inspiration fra panelet, vil bidrage til at udvikle konkrete valgkampstemaer til den kommende valgkamp.
 
Program:
10.45-11.00 Velkomst med kaffe
11.00-11.30 Paneldebat med bud på valgkampstemaer.
11.30-11.45 Pause
11.45-12.15 Politisk værksted
12.15-12.30 Afrunding
12.30-13.15 Frokost
13.15-14.00: Fælles opsamling fra alle dagens politiske værksteder og aktuel politisk drøftelse.
 
Fremtidens arbejdsmarked
Mød bl.a. Sofie Carsten Nielsen.
 
Arrangeret af Radikale Venstres dialogforum for erhvervs- og vækstpolitik og skrivegruppe for holdningspapir om disruption.
 
Radikale Venstre har ambition om at være helt fremme i dagsordenen omkring fremtidens arbejdsmarked, den teknologiske udvikling og de nye krav til uddannelse og uddannelsessystemet, der vil være i fremtiden. Derfor inviterer vi til politisk værksted om netop dette, hvor målet er at skabe et bud på en radikal fremtidssikret arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik. Med afsæt i Siri-Kommissionens rapport arbejder vi med politiske svar, som senere på året skal ende ud i et vedtaget holdningspapir fra Radikale Venstre. Arbejdet med holdningspapiret er i gang, og på det politiske værksted vil der være mulighed for at medlemmer og andre interesserede kan bidrage.
 
Program:
10:45: Velkomst 
10:50: Oplæg fra Siri-Kommissionen om primære arbejdsmarkedsmæssige udfordringer
11:05: Klaus Frandsen holder oplæg om de foreløbige konklusioner i holdningspapiret
11:20: Sofie Carsten Nielsen fortæller om arbejdet på Christiansborg om arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik
11:35: Gruppedebat om input til holdningspapiret
12:00: Opsamling i plenum, hvor hver gruppe fremlægger deres input til holdningspapiret (Sofie Carsten Nielsen er ordstyrer)
12:30: Afrunding.
12.30-13.15: Frokost
13.15-14.00: Fælles opsamling fra alle dagens politiske værksteder og aktuel politisk drøftelse.
 
Familiepolitik
Mød bl.a. Lotte Rod.
 
Arrangeret af Radikale Venstres dialogforum for socialpolitik, dialogforum for kultur-og værdipolitik og skrivegruppe for familiepolitisk program.
 
Den radikale familiepolitik har primært fokus på børnefamilierne, og hvordan vi skaber de bedste rammer for børnene. Omdrejningspunktet for familiepolitikken er de centrale relationer, som påvirker familien og dermed den opvoksende generation. På dette politiske værksted vil vi både undersøge de enkelte positioner og deres relationer i forhold til barnet. Og det er dér det begynder: Med barnet og dets biologiske og sociale behov. Dernæst de nærmeste omsorgspersoner: Forældrene (som ikke altid er far og mor!). Lokale fællesskaber, hvor naboer, arbejdspladser, institutioner og foreninger kan udgøre et solidt netværk rundt om forældre og børn. Hvis vi vil! Endelig er der de store spillere: Lovgivning, overenskomster og styringsideologierne. Tilsammen udgør de familiepolitikkens fire hjørner. 
 
Udover radikale ildsjæle vil du på værkstedet kunne møde Karen Lumholt, tidl. direktør i Tænketanken CURA og medstifter af Familiepolitisk Netværk, som i 2016 udgav 16 forslag til familiepolitiske tiltag. Fra Folketingsgruppen kommer Lotte Rod, som er familiepolitisk ordfører for Radikale Venstre.
 
De fire hjørner i familiepolitikken er:
  • Et barn har en værdig værdi i sig selv; for samfundet findes der kun ønskebørn. Socialpolitisk dialogforum har dette hjørne.
  • Et barn er en del af et fællesskab; ”it takes a village to raise a child”. Dialogforum for værdi- og kulturpolitik har dette hjørne.
  • En tryg, nærværende, tolerant og stabil opvækst er fundamental for det gode liv; det handler om mennesker. Karen Lumholt sætter sig på dette hjørne.
  • Alle børn og deres relationer er forskellige; regler og normer skal tjene barnet og ikke omvendt. Skrivegruppe for familiepolitisk program er vært for dette hjørne.
 
Praktiske forhold:
Den familiepolitiske skrivegruppe arbejder med fire teser som udgør værkstedets fire hjørner. Hvert hjørne bemandes med repræsentanter, som fagligt/interessemæssigt kan bidrage til debatten. Hvert hjørne har ansvaret for at samle kommentarer og synspunkter ind. De har tavler/flip-over mm til rådighed. Deltagerne inddeles i fire grupper, som cirkulerer rundt mellem de fire hjørner, hvilket giver alle mulighed for at komme til orde og samtidig kvalificere de fire teser. Det er tempofyldt og der er ikke tid til lange indlæg. Generelt gælder reglen: Ingen gentagelse, ingen foredrag og alle udsagn er tilladt.
 
Program:
10.45-10.50: Velkomst og scenen sættes (Øystein Leonardsen åbner ballet)
10.50-11.00: Det vil jeg have med mig hjem - en hurtig runde på forventninger til værkstedet
11.00-11.20: Det vi ved: Fire faktafyldte indlæg fra hvert hjørne (5 minutter hver)
11.20-11.25: Pitt stop: Nogle hurtige spørgsmål fra Øystein
11.25-11.45: Det vi oplever – Svar på tiltale, hvor deltagerne får lov at besøge hvert hjørne og fortælle, hvad de finder vigtigt. Hjørnebestyrerne noterer flittigt ned.
11.45-11.50: Kort pause, så tankerne lige kan bundfælde sig
11.50-12.15: Det vi tænker – Med udgangspunkt i hjørnernes viden og noter dirigerer Øystein en forsamlingshusdebat.
12.15-12.30: Det fik jeg med mig hjem – Deltagerne genbesøger forventningstavlen.
12.30-13.15: Frokost
13.15-14.00: Fælles opsamling fra alle dagens politiske værksteder og aktuel politisk drøftelse.
 
 
Spørgsmål?
Skriv da gerne til John Bo på John.Northroup@ft.dk
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik