Programudvalg for Familiepolitik | Radikale Venstre

Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

03. oktober
2016

Programudvalg for Familiepolitik

Formand: Øystein Leonardsen
 
Kommissorium for programforslag for familiepolitik
 
Radikale Venstre ønsker at børn får en god start på livet, da det er den bedste sikring af et senere liv med egenbestemmelse og -omsorg.
Der er stor forskel på familier i Danmark og på hvilke rammebetingelser de har. Trivsel bør være et centralt barometer, men Radikale Venstre ønsker så vidt muligt at enhver familie støttes i frit at vælge efter deres ønsker til hvordan det gode (familie)liv skal leves. Der er ikke kun én måde at leve det gode liv på, som alle skal stræbe efter.
 
Nogle familier oplever et krydspres, når både familieliv og arbejdsliv skal passes, og det kan koste: Stressede forældre, forringet trivsel, fravær af nære relationer og et godt børneliv. Her vil en debat om valg og fravalg i løbet af et børneliv være på sin plads og Radikale Venstre bør gå foran i debatten med perspektiver for de velfungerende familier og i programmet beskrive og forholde sig til dilemmaerne. 
 
I andre familier handler det om meget få ressourcer, både økonomisk og menneskeligt og hvor familien ikke kan forventes at løse opgaven selv. Her må samfundet sørge for bedre muligheder for at støtte familierne frem mod en velfungerende hverdag, institutionelt (daginstitutioner og skoler), som ved direkte støtte eller tiltag. Her vil det være godt med radikale helhedsorienterede løsninger.  
 
Atter andre børnefamilier oplever at de ikke passer ind i de rammer der normalt stilles op for familier, det være sig enlige forsørgere, hvor der ikke er to forældre eller regnbuefamilier. Her må regler og love tilpasses den nye virkelighed.
 
En sammenhængende radikal familiepolitik skal beskrive de udfordringer, der er for alle slags børnefamilier, starte debatter og komme med anbefalinger til løsninger, som kan involvere både stat og kommune, arbejdsmarked og civilsamfundet m.fl.
 
Vedtaget af HB ved møde lørdag den 1. oktober 2016
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik