Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Radikale tildeler Marianne-prisen til Connie Hedegaard

Connie Hedegaard har her til aften fået tildelt Radikale Venstres ærespris Marianne-prisen til partiets 110 års jubilæum i Odense. Hun skriver sig dermed ind i en fornem række af tidligere modtagere: Uffe Ellemann, Eva Smith og Benny Andersen. Herunder kan du se begrundelsen for, at netop Connie Hedegaard er modtager af dette års Marianne-pris.
For præcis 110 år siden blev Radikale Venstre stiftet i Odense. Et af hovedprincipperne for det nye parti var, at politik skal føres for fællesskabets bedste, ikke for at tilgodese bestemte gruppers særinteresser. Og at politikere skal tænke på samfundets langsigtede interesser, ikke agere ud fra kortsigtet opportunisme.
 
De radikale partifædre – Brandes, Zahle, Rode og Munch – var i mange år hånligt blevet kaldt ”europæerne”, fordi de interesserede sig for, hvad der skete uden for Danmarks grænser, og fordi de dristede sig til at mene, at vi danskere kunne lære en masse af de andre europæiske nationer.
 
Også i dag står vi radikale fast på troen på det europæiske, men vi har ingen ambitioner om at skulle gentage historien. Vi ønsker ikke at være ene med Europa som mærkesag. Tværtimod.
 
Det er heldigvis heller ikke helt tilfældet. For selv i en tid, hvor EU-skepsissen breder sig med rekordfart, står der stadig enkelte markante personligheder, som insisterer på, at internationalt samarbejde giver bedre muligheder for at løse de udfordringer, vi står over for.
 
At det er mere givtigt at se problemerne i øjnene og søge en konstruktiv løsning i fællesskab end at isolere os, vende verden ryggen og håbe på, at grænsebomme og ligusterhække holder alle de slemme ting ude.
 
Modtageren af Marianne-prisen til dette særlige jubilæumsarrangement er en person, som har vist, at vi med internationalt samarbejde kan komme meget længere, end vi kan, hvis vi i Danmark står alene. Hun er og har været en uforfalsket røst i den europapolitiske debat.
 
Derfor er det en glæde her ved vores 110 års jubilæum at hylde en ægte "europæer" uden for partiets egne rækker.
 
Udover sit europæiske engagement har modtageren i den grad også gjort sig fortjent til Marianne-prisen ved sit dedikerede arbejde for fællesskabets langsigtede interesser.
 
Hun er en person, som har gjort mere for klimasagen i Danmark, Europa og verden end de fleste andre i de sidste ti år. Hun har arbejdet stædigt og ihærdigt for at sætte klimaforandringerne på den politiske dagsorden og få almindelige mennesker gjort opmærksomme på og interesserede i problematikken. Og hun har bragt erhvervsliv og NGO’er sammen med politikere og internationale organisationer i forsøget på at finde fælles løsninger.
 
Som klima- og energiminister indgik hun brede forlig, hvorved klimamålsætningerne blev langt bredere politisk forankret fremadrettet. Og hun fik solgt ideen om at afholde COP15 til Anders Fogh, hvormed VK-regeringen blev låst fast på CO2-reduktionsmål. Alt det som ene grøn minister i en ellers meget sort VK-regering.
 
Som EU’s første klimakommissær fik hun indskrevet klimahensyn i en lang række af de vigtigste stykker europæisk lovgivning, hun fik øremærket hele 20 pct. af EU’s budget til klimarelaterede aktiviteter og hun spillede en vigtig rolle i at redde den internationale forhandlingsproces efter topmødet i København.
 
I dag kæmper hun klimakampen som formand for den internationale miljøfond KR Foundation, hvor hun skal binde miljøet sammen med erhvervslivet.
 
Hun er og har hele tiden været et grønt såvel som et europæisk fyrtårn. Hun har rykket Danmark i en mere europæisk retning og rykket både Danmark og hele Europa i en grønnere retning. Marianne-prisen 2015 går af alle disse grunde til Connie Hedegaard.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik