Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Radikale Venstre vil have handlingsplan for reduktion af husdyr-MRSA

Udtalelse fra Radikale Venstres Hovedbestyrelsesmøde 18. marts 2017
Antibiotikaresistens er ifølge WHO den næste store sundhedsmæssige udfordring, vi står overfor. Der er frygt for udvikling af multiresistente bakterier, der vil have en stor betydning for menneskelig sundhed og dødelighed. Selv om husdyr-MRSA ikke udgør en specifik trussel mod mennesker sammenlignet med Stafylokokker generelt, er den stadig et problem i forhold til hospitaler og svækkede personer.
 
Der er grund til at tage MRSA-problematikken meget seriøst.  Den store spredning vidner om bagvedliggende problemer, der skal tages hånd om, inden andre og værre resistente bakterier dukker op. Der er frygt for overførsel af resistensgener til andre bakterier.
Radikale Venstre anerkender, at dansk landbrug er kommet rigtig langt i forhold til reduktion af antibiotikabrug og ligger lavt i internationalt perspektiv bl.a. ved forbud imod systematisk profylaktisk brug af antibiotika.
 
Radikale Venstre understreger, at det er dyreetisk uforsvarligt at tale for et totalt forbud imod antibiotika, da syge dyr selvfølgelig skal behandles. Det er også vigtigt at understrege, at danskproduceret kød er antibiotikafrit, når det købes, uanset om dyret har været behandlet eller ej. Der er dog et fremvoksende marked for kød, hvor dyret garanteret aldrig har været behandlet. Herudover er der bred videnskabelig enighed om, at vi skal arbejde for en yderligere reduktion af antibiotikaforbruget stadig under hensyn til dyreetik.
 
Radikale Venstre støtter derfor op om en målrettet, markant indsats som omfatter
 
  • optimeret anvendelse af stadigt mindre mængder antibiotika, herunder begrænsning af eller forbud mod de typer antibiotika, der er særligt vigtige for mennesker
  • forebyggelse af infektioner både i stalde og på hospitaler
  • styrket overvågning, herunder også af andre og farligere bakterier og
  • prioritering af yderligere forskning.
 
Spredningen af husdyr-MRSA skal begrænses igennem en målrettet og evidensbaseret tilgang. Hvis Danmark får held med at etablere smittefrie områder, f.eks. på Bornholm, vil man endvidere kunne eksportere smittefrie grise til udlandet.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik