Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Rigtige løsninger

Andreas Steenbergs ordførertale ved finanslovsbehandling for 2019 i folketinget den 19. december 2018.
(Det talte ord gælder)
 
"Danmark er stærkt. Siden valget har beskæftigelsen sat rekord. 146.000 flere private lønmodtagerjob. I 98 ud af landets 98 kommuner er en større andel af borgerne kommet i arbejde. Velstanden er vokset med over 9.000 kr. per dansker."
 
Sådan sagde statsministeren, da han åbnede Folketinget i oktober. Nu skriver vi december og det er tid til at gøre status. Hvordan bruger Christiansborg de gode tider? Kigger vi på næste års finanslov er svaret: Billigere øl, privatfly og lystyachter, en asylø og 17 kr. mere om måneden til de dårligst stillede pensionister.
 
Intet om, hvordan vi bremser klimaforandringerne. Intet om, hvordan vi sikrer vores børn en bedre fremtid. Intet om hvordan vi fremtidssikrer vores velfærd. Sådan går det når Dansk Folkeparti får lov at bestemme. 
 
Radikale Venstre har svært ved at se, hvordan den aftale bringer Danmark fremad, løser problemer, skaber en værdig alderdom og giver lige muligheder til alle. Vi stemmer for finansloven ved 3. behandlingen, men vil bruge debatten og afstemningerne om ændringsforslagene til at markere, hvilken retning vi gerne have set.
 
FRIERE
Statsministeren siger, regeringen kæmper for et friere Danmark. Men når det kommer til handling spares der år efter år på uddannelse og rulles nye uddannelseslofter ud. Senest over international studerende. Uddannelse er vores lands råstof. Det har skabt vores velstand, konkurrenceevne og det meget lige samfund, vi har. Vi ved at uddannelse medfører beskæftigelse – også for ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere. Derfor er det helt hovedløst med de årlige besparelser, som risikerer at medføre lukninger af institutioner og uddannelser på landet og generelt ringere kvalitet af uddannelserne. Uddannelses-besparelserne tager muligheder fra mennesker. Ikke mindst i vores landområder. Vi saver i den gren, vi sidder på.
 
Det gælder ikke mindst vores folkeskoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejere. Det er i vores fælles børneinstitutioner at børns liv formes, hvor de leger, hvor de lærer og hvor vi får brudt den negative sociale arv og gør mennesker til den bedste udgave af sig selv. Men der er ganske simpelt penge til for få voksne. Det kan og skal vi gøre bedre. Et friere Danmark starter med massive investeringer i vores børn. 
 
RIGERE
Statsministeren siger, at regeringen kæmper for et rigere Danmark. Jeg ville ønske, at statsministeren havde mødt Saad, som jeg mødte på Løveapoteket i Herning for nogle uger siden. Saad er syrisk flygtning. Han flygtede fordi han som apoteker havde hjulpet oppositionen til diktator Bashar al-Asaad. I Danmark har han først taget farmakonomuddannelsen og tager snart uddannelsen som farmaceut. Han arbejder og har lært dansk. Selv om både Venstre og Socialdemokratiet siger, at de er FOR integration, har begge ladet sig trække rundt i manegen af DF. Med det såkaldte paradigmeskift, skal flygtninge nu tvinges hjem og genopbygge deres land. Også selvom de er blevet integreret. Så Venstre, Socialdemokratiet og DF vil tvinge Saad til at tage til Syrien og genopbygge diktatorens regime. Hvis man er demokratisk anlagt og havde en smule sund fornuft, så vil det være logisk ikke at tage til Syrien og genopbygge et regime, der bruger giftgas mod sin egen befolkning. Men sund fornuft er åbenbart ikke en lagervare for tiden. 
 
Det skriger til himlen, at vi mangler arbejdskraft. Regeringen har forgæves forsøgt at gøre det nemmere for virksomhederne at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. DF sagde nej. Og DF tvinger nu også regeringen til at begynde at udvise udenlandsk arbejdskraft, som ER i landet og som ER i arbejde. Det er dumt.
 
Siden 2013 er der ifølge regeringen kommet 30.000 ikke-vestlige indvandrere i job. Når man letter skatten på øl, privatfly og lystyachter og vil bruge flere penge på sygehuse, så skyldes det især bidraget fra de mange nydanskere, som er kommet i job. Nu vil man så udvise selv dem, der er i job med det såkaldte paradigmeskift. Radikale Venstre er imod. Et rigere Danmark starter med, at vi lader dem, der kan og vil Danmark, blive her. Vi har brug for dem!
 
TRYGGERE
Statsministeren siger, at regeringen kæmper for et tryggere Danmark. Og bruger så 750 mio. kr. på symbolpolitik i Stege bugt selvom borgerne i området er skræmt fra vid og sans. Der bruges flere penge på en asylø, end der bruges på at løse klimaforandringerne og forbedre vores natur. Det skriger til himlen, at regeringen ikke har flere ambitioner i forhold til den trussel, klimaforandringerne udgør for vores børns fremtid. Vi så forleden, at danskerne kører og mere og mere i bil. Radikale er ikke imod bilisme, men vi vil gerne have mere bilisme på vedvarende energi. Men selvom statsministeren i sin åbningstale i oktober satte et flot og ambitiøst mål om 1.000.000 grønne biler i 2030 kunne regeringen kun levere 1.000 grønne biler om året, da der skulle handles. For sådan går det når Dansk Folkeparti bestemmer. Med det snegletempo vil det tage 1.000 år før vi når regeringens mål. Det kan vores børn ikke vente på.
 
RIGTIGE LØSNINGER
Finanslovsaftalen for 2019 var en gylden mulighed for at finde rigtige løsninger på virkelighedens problemer. For at finde modet til at bruge de gode tider på at løse de store problemer, der ikke forsvinder af sig selv. Og skabe et grønnere, friere og stærkere Danmark.
 
I stedet endte vi med mere symbolpolitik.
 
Dansk erhvervsliv har brug for arbejdskraft. Radikale vil lave reformer, lade udlændinge, der kan og vil arbejde komme til landet og investere i uddannelse. DF tvinger regeringen til at gøre det stik modsatte.
 
Børn og unge har brug for gode uddannelser for at opnå frihed og job. Radikale Venstre vil investere i skoler, uddannelser og børnehaver. Regeringen og DF gør det stik modsatte.
 
Vores jordklode har brug for, at vi omstiller os. Bruger vedvarende energi i langt højere grad. Radikale Venstre vil investere massivt i skatteomlægninger særligt i vores transportsektor. Regeringen og DF gør det stik modsatte.
 
Kære venner. Vi har misset en gylden mulighed for at bruge de gode tider på andet og mere end symbolpolitik.
 
Med de ord kan jeg meddele, at radikale stiller en række ændringsforslag til finansloven, og at vi stemmer imod regeringens og DF’s ændringsforslag.”
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik