Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Særdeles opløftende, at vi ratificerer banebrydende konvention!

Den 18. februar var en glædens dag. Her lykkedes det nemlig efter lang tids arbejde at få vedtaget et lovforslag, der gør, at vi nu i Danmark ratificerer – og altså tilslutter os – den såkaldte Istanbul-konvention. Konventionen er udarbejdet i Europarådet, og budskabet med den er soleklart: Vold mod kvinder er totalt uacceptabelt, og det er brud på helt grundlæggende menneskerettigheder. Et godt fundament i arbejdet mod vold i nære relationer hjemme som ude, og endnu et skridt på vej mod endnu mere og fast forankret internationalt samarbejde.

Og heldigvis tilsluttede et bredt Folketing sig da også regeringens forslag ved 3.behandlingen. Ja, faktisk stemte alle partier, med undtagelse af DF, for. Egentlig mærkværdigt, at et parti, som næsten ikke kan finde ord for, hvor meget de kaster sig i vælten for danske værdier, åbenbart ikke rigtigt synes, at kvinders rettigheder er vigtigt nok til at komme på listen over vigtige danske værdier. Men tilbage til konventionen. For Istanbul-konventionen er faktisk ganske epokegørende. Det nye ved denne konvention er, at det er første gang, at vi gennem en traktat gør enhver form for vold mod kvinder ulovligt, fordi kvindens ligeværdige og ligestillede rolle med manden anerkendes fuldt ud. Europarådet kalder selv den slags vold, som man vil til livs med konventionen, for ’gender-based violence’. Istanbul-konventionen er blandt andet et værn mod både fysisk, seksuel og psykisk vold, tvangsægteskaber, chikane, abort, stalking, undertrykkelse og sterilisation gennem tvang og varig beskadigelse af kvindens kønsdele. Det er en konvention, der sætter præventivt arbejde i højsædet, og som vil stille de ansvarlige personer for en dommer og give ofrene beskyttelse.

Denne fuldstændige utvetydige afstandstagen fra vold mod kvinder, som konventionen er udtryk for, og som nu bliver ratificeret i Danmark, er et klart signal fra regeringen om, at ligestilling mellem kønnene og basale menneskerettigheder bliver prioritet meget højt. Det gælder både i Danmark, hvor det selvfølgelig er væsentligt at få implementeret den slags konventioner i lovgivningen, men det er også et tydeligt signal til omverdenen om, at vi i Danmark går forrest i verden som et godt eksempel i forhold til ligestilling og menneskerettigheder.

Vi ved jo godt, at den mest bestialske form for vold foregår i de fattigere lande, men det må aldrig blive en sovepude eller undskyldning for ikke ’at feje for egen dør’. For tallene viser i al sin tydelighed, at vi i den grad har noget at kæmpe med. Bare i Danmark er omkring 26.000 kvinder i alderen 16-74 årligt udsat for vold fra sin partner eller tidligere partner. Derfor skal vi hele tiden arbejde med konkrete løsninger.

Det er således glædeligt, at regeringen forbedrer vilkårene for personer, der har været indblandet i æresrelaterede konflikter samt har prioriteret den forebyggende indsats på dette område med den nationale strategi for æresrelaterede konflikter. Ligeledes er det godt, at regeringen har lavet en ny handlingsplan, hvor fokus er på at bekæmpe stalking, kærestevold og andre former for vold inden for ens tætte relationer, som ikke har fået så meget fokus. Det kan vi være meget tilfredse med.

Det er særdeles afgørende, at vi fra dansk side fortsat bliver ved med at kæmpe for kvinders rettigheder og ligestilling, uanset hvor i verden det er. Derfor er det et meget vigtigt signal og et godt skridt på vejen, at vi ratificerer Istanbul-konventionen, idet den helt konkret udtrykker vores politik på området. For vi skal aldrig gå på kompromis med fundamentale frihedsrettigheder og anstændige levevilkår. Hvis det mål skal lykkes, er vi nødt til at arbejde sammen både på det nationale og internationale plan, og her er ratificeringen af Istanbul-konventionen en del af løsningen.

Skrevet i samarbejde med Lone Loklindt, radikal menneskerettighedsordfører, og Jeppe Mikkelsen, radikal retsordfører. Publiseret på radikale.net d. 20. marts 2014
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik