Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Sammen om fremtidens folkeskole

Folkeskolen er ikke bare mursten oven på hinanden. Folkeskolen er alle de tusinder af børn, der 200 dage om året i ti år af deres børneliv kommer til skolen. Skolen skal ses med et helhedssyn og ikke stykkevist og delt: alle børn har ret til at udvikle sig fagligt og socialt i et fællesskab.
Af Marianne Jelved og Svend Thorhauge
 
Folkeskolen er ikke bare mursten oven på hinanden. Folkeskolen er alle de tusinder af børn, der 200 dage om året i ti år af deres børneliv kommer til skolen. Nogle er glade og frimodige, andre er lidt triste, fordi de oplever og venter flere trængsler end så mange andre børn.
 
Skolen er et fællesskab, der ledes af professionelle voksne, der har valgt et arbejde sammen med børn, fordi de oplever det som den egentlige mening med deres profession at tage hånd om alle de børn, de har fået og taget ansvar for. Og at gøre det på en sådan måde, at hvert enkelt barn kan opleve skolen som et frirum, hvor alle i fællesskabet vil hinanden det bedste.
 
Det har sin rod i den erkendelse og forståelse, at vi alle – børn og voksne – er i et fællesskab, hvis kvalitet er afhængig af alles forståelse af fællesskabets betydning for den enkelte. Det er i fællesskabet, den enkelte lærer om verden og om livet.
 
Fællesskabet i skolen er et lærings- og forundringsfællesskab, som skabes, når det enkelte barn oplever sig selv som en, der har ret til at være med i fællesskabet på lige fod med de andre. Og selvdannelsen går gennem den enkeltes fortolkning af den andens fortolkning af den enkelte. Det er grundvilkår for mennesker i alle aldre.
 
Det er derfor, relationer mellem børn – og voksne for den sags skyld, er afgørende vigtige. Det er derfor, skolen skal ses med et helhedssyn og ikke stykkevist og delt: alle børn har ret til at udvikle sig fagligt og socialt i et fællesskab.
 
Det er det, der er de voksnes ansvar og meningen med deres passion for at lære og være sammen med børn om livet og verden nu og for fremtiden.
 
Folkeskolen har fået nogle særlige redskaber, som var velkendte i forvejen. Nu er de skrevet ind i loven og forudsættes udfoldet i alle skoler. Det er bl.a. faglig fordybelse og bevægelse hver dag. Det er den åbne skole, hvor skolen indgår partnerskaber med virksomheder og kulturinstitutioner og foreningslivet i lokalsamfundet. Det giver muligheder for at komme ud og deltage konkret i læringen om omverdenen i omverdenen. De kan tage de konkrete oplevelser og erfaringer med sig ind i skolen og inddrage det i undervisningen. Det kan bidrage til, at undervisningen ikke bare er teoretisk, men også bliver anvendelsesorienteret. 
 
Hver dag indhentes der erfaringer fra praksis i skolen – både den praksis, der virkede, og den man må forholde sig kritisk til – ud fra det helhedssyn, vi har om skolen.
 
De erfaringer fra praksis vil vi - sammen med en række samarbejdspartnere - gerne dele og formidle videre gennem det nye website "Fremtidens Fælles Folkeskole" på www.fffskole.dk. Websitet er åbent for alle partiernes skoleordførere og for alle interessenterne om Fremtidens Fælles Folkeskole. 
 
På det nye website vil der være redaktionelle artikler, der belyser mange sider af skolens virksomhed skrevet af folk, som har engagement og kraft og kant om og i skolen. Der vil også være et 'community', hvor alle kan bidrage med erfaringer fra hverdagen i folkeskolen - eksemplariske såvel som kritiske. De skal forholde sig til folkeskolereformen. 
 
Det nye website skal medvirke til, at vi alle på tværs af kendte skel kan bidrage til interessen og viden om skolen, som hver dag er på vej til Fremtidens Fælles Folkeskole.
 
Vi håber, I vil være med:
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik