Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Sammen om verdensmålene

Uanset hvem der sidder i regering efter næste valg, skal FN's verdensmål sætte rammen for den danske udviklingspolitik.
Af Morten Østergaard (RV) og Kristian Jensen (V)
 
Verden er blevet et klart bedre sted, siden FN i 2000 vedtog sine Millennium Development Goals: konkrete mål for, hvad verden skal opnå med hensyn til sundhed, sult osv. For første gang i verdenshistorien har vi skabt så megen velstand, at under 10 pct. af verdens befolkning lever i ekstrem fattigdom.
 
Færre børn dør tidligt, mennesker lever generelt markant længere, hundrede millioner af mennesker har på blot få årtier fået adgang til sanitet og sundhedsydelser, og flere børn - ikke mindst piger - har fået adgang til skole-og gymnasieuddannelse.
 
Den succes skal vi bygge videre på.
 
I 2015 vedtog FN under dansk ledelse sine nye Sustainable Development Goals. Med de fælles FN-mål har verdens stats-og regeringsledere sat sig for at udrydde fattigdom og sult i verden, bekæmpe klimaforandringer og fremme ligestilling, fred og sikkerhed.
 
Det danske Folketing bakker op.
 
Under normale omstændigheder må vores partier tit og ofte gå hver til sit, når der skal nås til enighed om klima og miljø, om uddannelse, om udviklingsbistand og flygtninge. Men når det kommer til FN's 17 verdensmål, giver partipolitiske skænderier ikke mening.
 
FN's 17 verdensmål slår på fineste vis fast, at vi på tværs af hudfarve, religion, nationalitet og ideologi er én menneskehed med et gensidigt ansvar for hinanden.
 
At vi er forpligtet i et globalt fællesskab. Som en global familie.
 
De store nationale udfordringer, som kan findes i rige såvel som fattige lande, med ungdomsarbejdsløshed, forurening og klimaforandringer kan ikke løses hver for sig. Vi må tage fat i fællesskab og løfte i flok.
 
Noget af det nye ved FN's Sustainable Development Goals er, at de er universelle.
 
De er ikke kun rettet mod ulandene, men også mod de velstående industrialiserede lande. Vi er i samme båd og skal holdes op mod samme mål.
 
Dermed gør de op med den klassiske nord-syd-tilgang i udviklingssamarbejdet. Udvikling er ikke længere en opgave, der skabes gennem statslig udviklingsbistand fra landene i nord til landene i syd.
 
Udvikling kommer ikke af passiv bistand, men af aktive investeringer.
 
Verdensmålene giver os håb om en verden, hvis tilstand bliver bedre frem mod 2030. En verden, hvor ingen sulter, hvor alle kan få adgang til rent vand, og hvor ingen må sidde over, når andre går i skole. En verden med mere fred og mindre krig, mere sundhed og færre sociale spændinger.
 
Når man bor i et rigt velfærdssamfund som Danmark, kan verdensmålene virke indlysende. Men selv om vi har det godt i Danmark og ikke oplever hverken hungersnød eller krig, kan vi ikke bare læne os tilbage af den grund.
 
Som et af verdens mest lige, rige og lykkelige lande kan vi ikke sige os fri fra ansvaret for at bekæmpe sult og fattigdom i verdens fattigste lande.
 
Og som et industrialiseret land bærer vi vores store ansvar for, at klimaet bliver påvirket af vores aktiviteter.
 
Herhjemme kan vi også styrke ligestillingen mellem kønnene og forbedre indsatsen for de svageste elever i vores skoler. Vi kan sørge for, at flere flygtninge kommer i arbejde, og sikre, at vores fødevarer og natur ikke forurenes med skadelige stoffer. Vi kan arbejde målrettet på at reducere vores CO2-udledning og på at genanvende vores affald.
 
Vi kan sikre frihandel, som fremmer vækst og udvikling, og vi kan understøtte, at private virksomheder investerer i udviklingslande.
 
Den traditionelle udviklingsstøtte vil nemlig ikke være tilstrækkelig. Derfor er det afgørende, at private virksomheder såvel som ngo'er deltager i virkeliggørelsen af verdensmålene. Og derfor skal finansieringen af verdensmålene ikke blot være drevet af filantropi, men også af forretning. Danske virksomheder har allerede bragt sig i førerfeltet, når det kommer til at eksportere bæredygtige produkter og løsninger til resten af verden.
 
Regeringen har fremlagt en handlingsplan for, hvordan Danmark lever op til verdensmålene. Nu er retningen sat. Og uanset hvem der sidder i regeringskontorerne efter næste valg - og næste valg igen - skal verdensmålene sætte rammen for dansk udviklingspolitik, såvel som for al anden lovgivning, hvor det måtte være relevant.
 
Nøgleordet er partnerskaber, der ophæver traditionelle skillelinjer og bygger bro mellem den private sektor, fonde, civilsamfund, vidensmiljøer og myndigheder landene imellem.
 
Verdensmålene skal ses som en integreret del af dansk politik. Derfor skal vi løbende gøre status over, hvordan det går med at leve op til dem. Lad os forpligte hinanden på aktivt at arbejde med en bæredygtig udvikling i verden. Både ude og hjemme.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik