Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Vi flytter efter arbejde, ikke sociale ydelser

Fri bevægelighed og velfærdsydelser er et af forårets mest omdiskuterede emner. Bølgerne er gået højt og dagpenge til EU-borgere er blandt de emner, der bliver sat fokus på. Vi har spurgt den radikale spidskandidat til Europa- Parlamentsvalget, Morten Helveg Petersen, og Radikale Venstres arbejdsmarkedsordfører, Nadeem Farooq, om hvad der er op og ned i debatten.

Af Kimberly Fray

I skrivende stund bliver det heftigt debatteret, hvorvidt EU-borgere kommer til Danmark for at få del i velfærdsydelser. Er det rimeligt, at vandrende arbejdstagere kan nyde godt af danske velfærdsydelser som f.eks. dagpenge og børnecheck? Bliver ydelserne misbrugt? Sådan lyder nogle af bekymringerne i debatten. Radikale Venstres arbejdsmarkedsordfører Nadeem Farooq maner til ro. Den frie bevægelighed handler om frihed, mener han:

”Den fri bevægelighed er en rettighed, som gavner både danskere og andre EU-borgere. Det handler om frihed for den enkelte, men det er også en økonomisk gevinst,” siger Nadeem og uddyber: ”Når det er sagt, så er det vores opgave at sikre, at man bruger den fri bevægelighed til at arbejde og studere, og ikke til at spekulere i sociale ydelser. Der er intet, der tyder på, at spekulation er et udbredt problem. Derfor følger vi udviklingen samtidig med, at vi værner om den fri bevægelighed.” Morten Helveg Petersen er enig:

”Den fri bevægelighed rummer nogle fantastiske frihedsrettigheder for os danskere, som vi har fået i kraft af vores EU-medlemskab. Vi har ret til at rejse frit, studere, arbejde og bo, hvor vi ønsker, etablere virksomheder i andre lande og handle frit på tværs af grænserne. EU er ikke bare fredens og det økonomiske samarbejdes projekt, men også frihedens projekt.”

En principiel forskel
Et af diskussionspunkterne i debatten handler om forskellen på EU-borgernes ret til dagpenge og børnecheck. Nadeem Farooq mener, at forskellen er måden, hvorpå de to systemet er finansieret: ”Det danske dagpengesystem er meget tæt knyttet til vores særlige arbejdsmarkedsmodel, som Radikale Venstre bakker helhjertet op om. Derfor vil vi arbejde for, at dagpengesystemet kan bevares i sin nuværende form,” siger den radikale ordfører og uddyber: ”I modsætning til det er børnechecken en del af det skattefinansierede, universelle velfærdssystem. Derfor er der ingen tvivl om, at det er i strid med forbuddet om diskrimination at kræve et nationalt optjeningsprincip for vandrende arbejdstagere fra andre EU-lande.” For Morten Helveg Petersen er det dog vigtigt, at Danmark hele tiden forsøger at påvirke og forbedre de europæiske regler:

”Regeringen og Radikale Venstre forsøger hele tiden at påvirke EU-reglerne i den retning, vi synes, er mest hensigtsmæssigt. Og når forordningen skal revideres, er det kun naturligt, at vi forsøger at gøre vores indflydelse gældende, så vi kan beskytte den særlige danske dagpengemodel. Derfor støtter vi det finske ønske om at bevare de nuværende optjeningsprincipper. For vi ønsker ikke, at man skal kunne modtage dagpenge fra første arbejdsdag i Danmark,” siger Morten Helveg Petersen.

Nadeem Farooq peger på, at Radikale Venstre arbejder målrettet for at værne om den danske dagpengeydelse: ”Der er endnu ikke formelt rejst tiltale mod Finland i dagpengespørgsmålet. Derfor er regeringen tidligt ude med en klar tilkendegivelse af, at vi selvfølgelig vil afgive partsindlæg til fordel for Finland, når sagen kører ved EU- Domstolen. Her har vi rent faktisk mulighed for at prøve at påvirke fortolkningen af reglerne proaktivt.”

Ikke en social union
Morten Helveg Petersen understreger, at EU ikke er en social union: ”Hvis der opstår problemer med fx særlige nationale velfærdsordninger – som den danske dagpengemodel – eller hvis der er huller i lovgivningen, som giver mulighed for snyd og misbrug, skal vi naturligvis se på reglerne. For det har aldrig været meningen med forordningen. Samtidig er det helt naturligt, at vi stiller krav til EU-borgere på danske overførsler. Præcis som vi stiller krav til danskere på dagpenge og kontanthjælp om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi europæere skal kunne flytte efter arbejde, ikke efter offentlig forsørgelse. Europa er et fælles arbejdsmarked, ikke en social union.” Den radikale arbejdsmarkedsordfører bakker op. Det er vigtigt hele tiden at sikre sig, at reglerne fungerer så hensigtsmæssigt som muligt:

”Udenlandsk arbejdskraft er afgørende for danske virksomheder og for dansk økonomi. Men vi har hele tiden sagt, at vi holder vågent øje med, om der evt. skulle opstå problemer med en eller flere velfærdsydelser. Hvis det er tilfældet, er vi klar til at lave de nødvendige ændringer Nadeem Farooq og uddyber:

”Vi har set, at der er sket en stigning i antallet af EU-borgere, der modtager dagpenge. Vi mener ikke, det er rimeligt, at man kan modtage dagpenge uden at bidrage til Danmarks velfærd. Derfor skærper vi nu kravet, så vi sikrer, at man skal bo i Danmark og stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge eller kontanthjælp. Ligesom vi stiller krav til danske dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.”

Vil værne om velfærdsydelser
Ifølge Nadeem Farooq er der en række tiltage, der kan iværksættes for at undgå, at de danske velfærdsydelser misbruges:

”Vi stiller bl.a. krav om, at ledige som kun har været kort tid på det danske arbejdsmarked eller har dårlige danskkundskaber, skal til samtaler på jobcentret og deltage i danskundervisning. Vi skærper kontrollen med bopælskravet, så vi sikrer, at ledige, der får udbetalt dagpenge i Danmark, reelt har bopæl og opholder sig i Danmark. Vi vil gøre en reel indsats for at undgå misbrug og snyd med kontanthjælp,” påpeger Nadeem og tilføjer:

”Derfor bliver der sat fokus på øget samarbejde med myndigheder i andre lande om at få de nødvendige oplysninger om borgere, der søger kontanthjælp i Danmark. Vi vil også sikre, at personer med kortvarig beskæftigelse i Danmark ikke får kontanthjælp ud over de 6 måneder, der som udgangspunkt følger af EU-retten. Derudover vil vi drøfte med Kommissionen og andre medlemslande muligheden for at opstille nationale værn, der kan træde i kraft, hvis EU-reglerne fører til betydelige finansielle ubalancer. Vi vil drøfte, hvad der er af muligheder inden for den nuværende forordnings rammer. Og vi vil drøfte, om der er behov for at ændre på selve forordningen. Det gælder ikke mindst i forhold til dagpenge.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik