Fordi

  • Danmarks sikkerhed bliver mindre afhængig af amerikanernes valg af præsident
  • Danmark viser sammenhold med vores skandinaviske og europæiske naboer
  • Danmark er med til at sætte retningen for europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik
  • Danmark sidder med ved bordet og træffer beslutningerne
  • Danmark får et veto i den europæiske forsvarspolitik
  • Danmark løfter sit internationale ansvar. Vi løfter og beskytter i flok
  • Danmark er det eneste EU-land med et forsvarsforbehold – vi er stærkere indenfor samarbejdet end udenfor.
  • Vi viser Putin, at Europa står sammen, og hans mission om at splitte Europa er mislykkedes

Læs mere

Sammenhold uden forbehold