Nyheder

HISTORISK BUDGETAFTALE ER UNDERSKREVET

Et klart radikalt aftryk

Ved midnatstid blev forligspartierne enige om det fremtidige budget for Aarhus kommune. I Radikale Venstre er vi godt tilfredse med det radikale aftryk!

 

  • Et historisk løft til klima og natur - det skal bl.a. sikre dioversiteten og naturoplevelserne i Aarhus

  • 30. mio. kr. til socialområdet

  • Flere midler til ældreområdet

  • Styrket indsat til folkeskolen samt specialeundervisning

  • Flere midler til at styrke den mental sundhed blandt børn og unge

  • Flere midler til kultur- og idrætsfacilieter