Neel Linhøft Ingstrup - KV21 kandidat

#Fremadsammen

Herfra min verden går

 

Jeg er 33 år og bosat i Farum (Midtpunkt). Mine bedsteforældre flyttede hertil fra Kbh. i 1972, idet deres børns skole, Marie Kruses, rykkede hertil fra Frederiksberg. Jeg er således tredjegenerationsborger i Farum, hvor jeg har gået i skole (Kruse: bh.kl – 3.g), til fritidsaktiviteter og har arbejdet. Efter mange år i udlandet og et smut i Kbh. vendte jeg tilbage – for her ER dejligt.

Jeg er cand.mag. i Tværkulturelle studier fra KU med afhoppere i Israel og Belgien, hvor jeg læste hhv. jødiske og mellemøststudier og politik (EU/krig og konflikt) og sociologi.

Professionelt har jeg erfaring fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, med ansvar for områder inden for etnisk minoritetskvinders vej og fastholdelse i beskæftigelse og uddannelse, ministeriets COVID-19 kampagne, og de famøse indfødsrets- og medborgerskabsprøver (jeg kan med stolthed sige, der ingen fejl var i prøverne, efter jeg blev projektleder). Derudover har jeg bl.a. arbejdet i en belgisk virksomhed med salg og marketing og i mange år har jeg også beskæftiget mig med børn/unge indenfor specialområdet.

Privat har jeg også en del erfaring fra specialområdet, idet vi, dvs. mine forældre, har haft en fætter og en anden dreng, med diagnoser inden for autismespektret, i aflastning i snart 18 år. På den måde har jeg et 360 graders indblik i specialområdet, som jeg vil bruge i mit politiske virke.

Mit politiske liv

Siden maj 2019 har jeg været observatør i Radikale Venstre, for så at blive valgt til formand på generalforsamlingen i juni 2020. 2020 var også året, hvor jeg af RV’s hovedbestyrelse blev valgt ind som medlem af Skrivegruppen for Kirke- og Religionspolitisk program.

Udover at være lokalpolitisk engageret er jeg frivillig i den folkeoplysende NGO Political is Personal, besøgsven med min hund på Plejecenter Svanepunktet i Farum og en del af Fælles om Farum - et co- creation projekt faciliteret af Nordsjællands Politi. De frivillige aktiviteter er med til at give indblik i positive såvel som udviklingspunkter i kommunen og så værdsætter jeg i høj grad møderne med andre mennesker – særligt dem med en helt anden livshistorie end min.

Mine lokale mærkesager

 

  • Beskæftigelse Alle har noget at byde på. Jeg vil styrke Furesøs arbejde med at få etniske minoritetsborgere, særligt kvinderne, ud på og fastholde dem på arbejdsmarkedet. Den gode indsats skal fortsætte, når integrationsborgeren efter fem år overgår til LAB-ordningen. Ligeledes skal ikke-nyankomne langt fra arbejdsmarkedet engageres i meningsfulde indsatser. Udover at det er fordelagtigt for kommunen at få borgere ud på arbejdsmarkedet, så styrker det også borgeren selv og har en positiv effekt på den næste generation.
  • Civilsamfund Kommunen skal samarbejde med foreninger og privatpersoner om beskæftigelse, uddannelse, fritidsliv mm., idet man fra en lang række undersøgelser ved, de kan nå målgruppen langt bedre end kommunen. Det at være en del af foreningslivet eller have nære relationer uden for det kommunale regi, kan styrke målgruppens medborgerskab, danskkundskaber, tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhed, troen på sig selv, forældrerollen etc. 
  • Beskæftigelse Personer med handicap udgør en ressource. Desværre er langt færre (på landsplan 25 % færre) borgere med et handicap i beskæftigelse end borgere uden et handicap. Det kan vi gøre bedre bl.a. ved at skabe flere praktikker og jobmuligheder i samarbejde med skole, jobcenter, og erhvervsliv. En mere beskæftigelsesrettet indsats på social og undervisnings området, samt en tæt koordinering af indsatserne, kan styrke effekten af både den sociale indsats og beskæftigelsesindsatserne.
  • Sport og fritid Alle borgere skal have mulighed for at dyrke sport og være en del af det stærke foreningsliv i Furesø. Sport og fælleskaber styrker den fysiske og psykiske sundhed. 
  • Plejehjem/center Alle borgere på kommunens plejehjem har krav på et meningsfyldt liv i trygge rammer. Desværre har der i mange år været massiv kritik af nogle af kommunens plejehjem. Det skal vi søge at ændre fortsat at opkvalificere personalet, styrke ledelsens kompetencer, tale SOSU og SOSA uddannelserne op, tænke nyt i forhold til fx at rykke mødregrupper, seniorgymnastik og lektiecafeer ind på plejehjemmene, som har været en succes i andre kommuner. Bedre forhold for personalet skaber stabilitet og fastholder kompetente medarbejdere. Samtidig kan man ved at tage aktiviteter ind på plejehjemmene give beboerne flere oplevelser, der kan styrke deres livskvalitet.
  • Friplejehjem Furesøs kapacitetsudfordringer gør friplejehjem stadig mere nødvendige, men nogle af partierne i byrådet kæmper desværre imod af ideologiske årsager. Hele livet vælger vi hvilke fælleskaber vi indgår i, hvor vi bor, eller hvor vores børn går i skole - det skal ikke være anderledes den dag, vi har behov for at flytte på plejehjem.

#Fremadsammen

Kontakt: neelshai@gmail.com

Følg migFacebook

MobilePay 774117 - alt går ubeskåret til valgkampen 2021.