Nyheder

Højere trivsel

Læs byrådskandidaternes lokale debat om skolerne
Vi skal fastholde ambitionen om udviklingen af mangfoldige læringsmiljøer, vi skal sikre de enkelte skoler den største mulige frihed og vi skal fastholde ambitionen om mere bevægelse i folkeskolen – men ikke nødvendigvis som ekstra idrætstimer.
Byrådsmedlem Steen Tinning

Kommentar af Steen Tinning, byrådsmedlem

17.oktober 2021

Kortere skoledage.

Søndag fortæller Fyns Amts Avis at Bo Hansen og Mette Kristensen er klar til at drøfte kortere skoledage i folkeskolerne i Svendborg kommune. Det er vi også i Radikale Venstre. De kortere skoledage var både et tema ved vælgermødet på Nymarkskolen forud for Skolevalget og ved dialogmødet med Øhavets Lærerkreds et par dage tidligere. Her var temaet tæt koblet til debatten om mangfoldige læringsmiljøer. Altså det forhold at vi i børne- og ungeudvalget har vedtaget en ambition om at også børnene med særlige behov, skal have mulighed for at deltage i betydningsfulde og udviklende fællesskaber i de almene klasser – idet vi samtidig anerkender at der altid vil være børn, hvor et specialundervisningstilbud er den rigtige løsning i en periode.

Debatten på dialogmødet pegede på at det i dag er for svært at undervise børn med meget forskellige forudsætninger – især hvis tiden er for kort og ressourcerne for knappe. Mulige løsninger kunne være en kortere skoledag samtidig med at fire af de seks idrætstimer i 0.-6. klasse bliver sluppet fri, så skolerne selv kan beslutte hvad de vil anvende dem til, f.eks. til to-lærer ordninger i flere timer.

I Radikale Venstre er vi klar til at drøfte alle emnerne og vi vil lægge vægt på tre ting:

Vi skal fastholde ambitionen om udviklingen af mangfoldige læringsmiljøer, vi skal sikre de enkelte skoler den største mulige frihed og vi skal fastholde ambitionen om mere bevægelse i folkeskolen – men ikke nødvendigvis som ekstra idrætstimer.

Læserbrev af Steen Tinning FAA d. 5/10:

Socialdemokraterne trak tænderne ud på idrætsskoleprojektet.
Flemming Madsen glæder sig i tirsdagens avis over at Socialdemokratiet i juni måned indgik en aftale med Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en ny aftale om idrætsskolerne, til gavn for børnenes sundhed.

Men det er forkert.

Med aftalen er det ikke længere et krav, at børnene skal have pulsen op i minimum 20 minutter i hver idrætslektion, og dermed er den centrale forudsætning for projektets sundhedsmæssige effekter fjernet.
Tilbage er en aftale om at børnene i 0.-6. klasse fortsat skal have fire ekstra idrætstimer om ugen og at antallet af idrætstimer er vigtigere end at arbejde for mere bevægelse i skolen.
I Radikale Venstre er vi enige i at børnene i 0.-6. klasse skal have seks timers idræt om ugen, men idrætslærerne skal opmuntres til at integrere idrætsundervisningen med skolens øvrige fag og skolerne skal have fuld frihed til at arbejde med krop og bevægelse i hele skoledagen.
Idrætten skal ikke alene styrke børnenes sundhed fysisk og mentalt, men også deres generelle trivsel og lyst til at blive klogere.

Børnene og alle vi andre lærer med kroppen forrest, og ikke kun i idræt.


Steen Tinning
Byrådsmedlem, RV

Det gode børneliv er vor tids største velfærdsprojekt.
Byrådsmedlem Hanne Ringgaard Møller

Link til Steen Tinnings kommentar på dr.dk

Læserbrev

På faa.dk kunne man den 19. august læse dette debatindlæg af Hanne Ringgaard Møller og Allan Østergaard Hansen, begge byrådskandidater. 

Det gode børneliv

I weekenden kom Radikale Venstre med et udspil for børnene i folkeskolen. Dette budskab handler om mere frihed til skolerne, og den primære grund er, at vi i dag står med to store udfordringer, når det kommer til vores børn og unge. Alt for mange børn forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne. Og alt for mange børn og unge mistrives. Radikale Venstre vil arbejde for, at Svendborg bliver forsøgskommune.

På trods af en folkeskolereform og årtiers politisk fokus er det endnu ikke lykkedes os at løse problemet. Tværtimod. På nogle områder går udviklingen endda i den forkerte retning.
Hver sjette elev forlader i dag folkeskolen uden de basale færdigheder i dansk og matematik. Hvert femte barn kommer ikke videre i uddannelsessystemet efter grundskolen. Samtidig føler hvert fjerde barn i 8. klasse sig ensomt. Hver fjerde elev i 9. klasse har ligefrem gjort eller forsøgt at gøre skade på sig selv.
Det er nedtrykkende tal, der dækker over adskillige ulykkelige børneliv, og opremsningen kunne desværre fortsætte. Men jeg tror, at billedet allerede står skærende klart: Det gode børneliv er vor tids største velfærdsprojekt. Ikke mindst for os i Svendborg.
Derfor vil vi lokalt arbejde for, at vi får lov til at blive forsøgskommune som andre kommuner i landet, så det er skolen selv, der finder ud af, hvordan man vil skære ned i tests og finde ud af at anerkende det, de enkelte børn er gode til.

Læserbrev af Teddy Stafsen FAA d. 24/8 2021:

Byrådskandidat og medlem af Radikal Ungdom Teddy Stafsen,  havde 24. august dette indlæg i FAA:

I sidste uge blev den politiske sæson skudt ordentlig i gang og flere partier er kommet med deres bud på, hvordan vi får rettet op på et af nu- og fremtidens største problemer:

Vores folkeskoles udfordringer.

Reformen, der i 2014 som bekendt indførte lange skoledage, mere såkaldt bevægelse, inklusion og et stressende testsystem, har tydeligvis ikke hjulpet. Vi har set en stigning
i tilfælde af mistrivsel i de små såvel som de store klasser og cirka hver fjerde elev går ud af skolen uden at kunne læse, skrive og regne. Det er ikke værdigt for et velfærdssamfund som vores.


Men hvad er løsningen så?


Jeg mener, vi har brug for at give vores skoler mere frihed end de nyder idag. Frihed til selv at bestemme skoledagens længde. Frihed for lærere til at udvikle strategier, der kan fungere for vores udsatte børn lokalt. Og især frihed til selv at vælge deres måde at måle elevernes fremgang, så det enkelte barn også bliver set. Jeg mener, at karakteren på papiret ikke længere skal tælle højere end karakteren i mennesket.


Forhåbentligt kommer der nu nogle løsninger på bordet, der rent faktisk giver en mærkbar bedre skole. Vi må bare også huske på, at efter et grundskoleforløb, venter der et nådesløst uddannelsessystem, der også har brug for gentænkning. En styrket, friere skole er kun halvdelen af løsningen for at skabe rammerne om et godt uddannelsesliv for vores fremtidige generationer.
Jeg synes, at vi i den kommende valgkamp skal have fokus på, at vi får opprioriteret den mentale sundhed i kommunens uddannelses-institutioner, så vi kommer væk fra de tendenser, vi ser i tiden, hvor mindst 25 procent af drengene og omtrent 40 procent af pigerne har følt sig stresset i skolen den sidste uge. Der skal budgetteres med penge lokalt til psykologer på alle udannelses-institutioner, introduktion til frivillige mindfullness-kurser og kulturelle oplevelser, der skal styrke sammenhold og give de studerende en ro og fornemmelse af større værdi i samfundet.

Så ja, lad os få sat skolerne fri og lad så uddannelserne være de næste.

Frihed for lærere til at udvikle strategier, der kan fungere for vores udsatte børn lokalt.
Byrådskandidat Teddy Stafsen
Mette Gregersen
Byrådskandidat Mette Gregersen

Kronik af Mette Gregersen:

Mette Gregersen, byrådskandidat

skrev d. 13/9 et indlæg i FAA om trivselsproblemerne i skolerne. Læs det her:

https://faa.dk/artikel/kronik-er-vi-mennesker-blot-lærde-idioter

Facebook, Radikale Venstre Svendborg 15/8 2021:

Tænk hvis resultatet af en folkeskolereform var mere frihed til skolerne 🕊
Det ville være nyt og tiltrængt - og det er Hanne og Steen klar til at arbejde for. Vi vil sætte skolen fri. Fri fra nationale tests, kvalitetsrapporter og målstyring. For vi gør den største forskel for eleverne, når beslutningerne træffes tættere på dem. Når fagligheden hos lærerne er høj og ressourcerne tilstrækkelige.
Vil du være med til at sætte skolen fri? 💪🏼
Steen Tinning
Byrådsmedlem Steen Tinning