Abbas Razvi

Kandidat til kommunalvalget 2021
Herlev Kommune

Jeg er en pensioneret og passioneret person, som engagerer sig i det demokratiske samfund, vi alle lever i.

Jeg ønsker en kommune, som er demokratisk ledet og ikke styret af en "Bykonge". Vi skal inddrage borgerne i alle de vigtige sager, som vedrører dem. Et demokrati fungerer bedst og optimalt, når man er i direkte dialog med borgerne.

Vores kommune skal ikke lide under en magtfuldkommenhed, hvor borgernes vigtige forhold bestemmes hen over hovederne på dem. Nej, de skal spørges og beslutningerne skal træffes i en tæt dialog med dem.

Mine mærkesager

  • En folkeskole, hvor elevernes trivsel er i centrum. Plads til individuel udvikling, forskellighed og nysgerrighed. Lærerprocesserne skal være mangfoldige og ikke kun baseret på boglig intelligens.
  • Kommunerne er nøglespillere i grøn omstilling, hvis vi skal nå vores mål: 70 % CO2-reduktion i 2030. Herlev kommune skal spille en proaktiv rolle i denne sammenhæng. Ca. 30 % af CO2-udslip kommer fra boligopvarmning. Her kan kommunen tage fat og spille en aktiv rolle i dialog med borgerne.
  • Ingen magtfuldkommenhed i vores kommune. Borgerne skal have en stemme. Vi skal kunne høres, når vi er i konflikt med en myndighed (en kommune). Den svage part skal sikres en stemme via en ombudsmand.
  • Borgerne skal føle sig trygge, og deres trivsel skal vi have fokus på.
1/0

Om mig

Jeg er 1. generationsindvandrer. Jeg er dansk gift og har tre voksne børn. Jeg har levet hele mit voksne liv i Danmark. Jeg har fået så meget af Danmark. Flere uddannelser, gode job, en tryg og god tilværelse. Derfor synes jeg, at tiden er kommet til at give tilbage, og jeg skal gøre mit bedste til at gøre vores Danmark grønnere, tryggere og dejligere.

Derudover er jeg:

  • Folkeskolelærer
  • Uddannet studievejleder
  • Civiløkonom
  • Tidligere medlem af Region Hovedstaden
  • Tidligere medlem af Folketinget som suppleant
  • 1. suppleant til Folketinget til Sofie Carsten & Stinus Lindgren