Ali Güvercin

Ali Güvercin

Spidskandidat til kommunalvalget 2021
Ishøj Kommune

Der hvor jeg gerne vil bidrage:

Byudvikling og Byforandring
Imens nabokommunerne udvikler deres byer til at være mere attraktive, så har der ikke været den samme udvikling i Ishøj. At byen fornyer sig, forbedrer byens image gevaldigt.

  • Ishøjs udkantsområder skal inkluderes som en del af byen, og deres nærområder skal udvikles.

Børn og Unge
Der skal være flere engagerede unge i de nærpolitiske arbejde. Karaktergennemsnittet og Trivsel i folkeskolerne skal hæves. Næsten samtilige folkeskolers gennemsnit ligger under landsgennemsnittet.

  • Bedre arbejde mellem skole, socialrådgivere og familer mht udvikling af børn.

Erhverv
Sikre at Ishøj fremstår som et erhvervsmæssigt attraktiv by at etablere sig i. Især for større firmaer, som både kan medføre flere arbejdspladser, men også kan booste byens image.

Tryghed i byen

  • Det skal være sikkert at færdes over alt i byen og det skal være trygt at efterlade biler, cykler osv.

Derfor skal der være et tæt samarbejde mellem de forskellige boligområder og generelle offentlige steder, således at man kan sikre tryghedskabende initiativer.

Lokaldemokrati og inklusion

  • Ishøj var den by med lavest valgdeltagelse i landet i 2017, det skal ændres.

På trods af at Ishøj er den by med størst andel folk med en anden etnisk baggrund (ca. 40%), så er der ikke nogen af dem repræsenteret i samtlige af de boligområder i Ishøj, hvor folk med en anden etnisk herkomst udgør et klart flertal.

Lær mig at kende

Jeg er forholdsvis ny i politik og jeg mener heller ikke at jeg er en typisk politiker i Ishøj. Jeg læner mig op ad fakta og data for at bringe mine budskaber frem, frem for symbolpolitik. Jeg er kendt for at sige mine meninger direkte og tør at italesætte problemer. Desværre er udviklingen i Ishøj gået i stå, derfor stiller jeg op til kommunalvalget, fordi jeg ved, at jeg kan bringe os frem.

Jeg ved, at jeg kan arbejde benhårdt for at promovere og udvikle byen i en mere positiv retning.

  • Jeg er 41 år, gift og har 3 børn.
  • Jeg er veteran med tidligere udsendelser i Kosovo og i Afghanistan.
  • Derudover er jeg uddannet Civilingeniør og arbejder til daglig som Senior IT Projektleder. Detaljer omkring min karriere findes på LinkedIN