Anders Hind

Kandidat til kommunal- og regionsrådsvalget 2021
Aalborg Kommune og Region Nordjylland

Jeg er kandidat fordi jeg tror på nedenstående udgangspunkt for menneskers relationer til hinanden:

".... væk de dorske, styrk de svage, tugt de trygge, trøst de spage...." N.F.S .Grundtvig DDS 294.

Jeg opfatter Radikale Venstre som et parti, der er baseret på nogle grundlæggende holdninger til menneskelige værdier og til samfundets behandling af borgerne. Jeg ønsker at påvirke samfundet og synes at arbejdet med- og i politik er meningsfyldt.

Min erfaring og mine mærkesager

Som tidligere embedsmand inden for områderne socialpolitik - ansat i i Stat, Amt og kommunalt regi i handicapområdet som pædagog, socialrådgiver og ledelse.

Uddannelse - ansat som lærer, ledelse på socialrådgiver-uddannelsen, plejehjemsuddannelsen, SOSU-uddannelserne.

Kultur/Folkeoplysning: Tidligere formand for DATS og medlem af DFS's bestyrelse

Aktiv i Lev - livet med udviklingshandicap, DH-Aalborg. Handicaprådet i Aalborg, medlem af Nordjyske Museers bestyrelse.

Jeg går til valg for:

Aalborg: Fortsat udvikling af kommunens servicering af borgerne, ikke mindst de svageste.
Region Nordjylland: Fortsat udvikling af det HELT nødvendige samarbejde mellem kommune (-erne) omkring somatik og psykiatri til gavn for borgerne.

Mener i øvrigt at det specialiserede socialområde bør fjernes fra kommunerne.