Anne Damsgaard Manniche

Kandidat til kommunalvalget 2021, suppl. til Hovedbestyrelsen
Rudersdal Kommune, Nordsjællands Storkreds